Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Giới thiệu chuỗi Sự kiện Nguyên Tiêu 2024

23/02/2024

Sự Kiện Nguyên Tiêu

 1. Thời gian: 05h00 24/02/2024 – 04h59 29/02/2024
 2. Xuất hiện: icon Vui Nguyên Tiêu ngoài màn hình.
 3. Cơ chế: 
 • Đoán đố đèn

  • Mỗi ngày sẽ có 1 câu đố đèn, người chơi có thể tham gia giải đố. Người chơi giải đố đúng sẽ có thể nhận thưởng, giải đố sai sẽ được chọn lại đáp án đúng.
   • Danh sách thưởng:
Ngày Thưởng
1 Vàng *200, Phiếu kỹ năng Trung *5, Hoa Quế *1
2 Vàng *200, Ngọc bội *2, Hoa Quế *1
3 Vàng *200, Vé may mắn *2, Hoa Quế *1
4 Vàng *200, Tử thạch *2, Hoa Quế *1
5 Vàng *200, Hẹn hò thuyền hoa *2, Hoa Quế *1

 

 

 • Vui Nguyên Tiêu – Nguyên liệu

  • Mỗi ngày sẽ có các nhiệm vụ ngày và nhiệm vụ bổ sung vật tư, người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được nguyên liệu dùng để đổi thưởng. Các nhiệm vụ này sẽ làm mới vào 05h00 mỗi ngày.
   • Danh sách nhiệm vụ và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng hoàn thành
Đậu đỏ Đậu phộng Mè đen Gạo nếp Hoa Quế
Nhiệm vụ hàng ngày Báo danh 1 lần 5
Tổ đội ải Thú ấn 3 lần 5
Tổ đội ải Thú ấn 6 lần 10
Quay tướng 5 lần 2
Quay tướng 10 lần 3
Đi ải Kinh nghiệm 2 lần 5
Đi ải Nâng bậc 2 lần 5
Đấu thường 5 lần 5
Chơi minigame 1 lần 5
Nhiệm vụ bổ sung vật tư Nhận rương nhiệm vụ mỗi ngày (thưởng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ) 1
Mua thể lực 5 lần 5
Dùng xẻng Lạc Dương 5 lần 5
Đấu hạng 5 lần 5
Tổng mỗi ngày nhận tối đa 20 25 5 10 1

 

 

 • Vui Nguyên Tiêu – Quà Nguyên Tiêu

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng các nguyên liệu kiếm được trong sự kiện để đổi các phần quà hấp dẫn.
   • Danh sách đổi thưởng:
Phần thưởng Tiêu hao vật phẩm mỗi lần đổi Giới hạn đổi thưởng
Hộp lan nguyệt *1 40 Đậu phộng + 40 Đậu đỏ + 20 Mè đen + 8 Hoa Quế + 40 Gạo nếp 5
Hộp mãn nguyệt *1 10 Đậu phộng + 10 Đậu đỏ + 2 Hoa Quế + 10 Gạo nếp 5
Hộp nguyên dạ *1 10 Đậu phộng + 10 Đậu đỏ + 10 Gạo nếp 10
Hổ phù*2 *1 5 Mè đen + 5 Gạo nếp 20
Xu may mắn *1000 5 Đậu đỏ + 5 Gạo nếp 20
Xu *20000 5 Đậu phộng + 5 Gạo nếp 20

 

   • Chi tiết các gói quà:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết thưởng trong gói
Hộp lan nguyệt Chọn 1 phần thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *25, Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *1, Rương Pháp bảo SSR ngẫu nhiên *1, Duyên ngọc *1, Đá nâng sao (Siêu) *2.
Hộp mãn nguyệt Chọn 1 trong 5 quà nổi bật Vàng *1588, Mảnh Hỏa ngọc *5, Trung khu lệnh *1, Bí kíp Chiến thuật *1, Gói lệnh thăng tiến SSR *1.
Chọn 1 trong 4 quà thường Hồng ngọc *2000, Trận pháp lệnh  *500, Phiếu kỹ năng Sơ *10, Xu may mắn *10000.
Hộp nguyên dạ Nhận ngẫu nhiên 1 thưởng trong gói Vàng *188, Hổ phù *1, Hẹn hò thuyền hoa *1, Ngọc bội *1, Tử thạch *1.

 

 

 • Tiệm Nguyên Tiêu

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà Nguyên Tiêu, nhận thưởng nguyên liệu và nhiều vật phẩm hấp dẫn khác.
   • Danh sách gói quà và thưởng:
Tên gói Vật phẩm Giá mua (KP) Giới hạn mua
Quà Nguyên Tiêu 1 Vàng *300, Hổ phù *5, Nguyên liệu tự chọn *60 120 1
Quà Nguyên Tiêu 2 Vàng *680, Hổ phù *10, Nguyên liệu tự chọn *120 272 1
Quà Nguyên Tiêu 3 Vàng *980, Quay may mắn *1, Hộp quà Nguyên Tiêu *2 512 1
Quà Nguyên Tiêu 4 Vàng *1980, Quay may mắn *2, Hộp quà Nguyên Tiêu *4 792 1
Quà Nguyên Tiêu 5 Vàng *3880, Quay may mắn *3, Hộp quà Nguyên Tiêu *8, Lì xì 688 *1 1552 1

 

   • Chi tiết gói quà:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết thưởng trong gói
Quay may mắn Chọn 1 phần thưởng trong gói. Hẹn hò thuyền hoa *4, Hổ phù *5, Ngọc bội *6, Vé may mắn *6, Tử thạch *6.
Nguyên liệu tự chọn Chọn 1 phần thưởng trong gói. Đậu phộng *1, Đậu đỏ *1, Gạo nếp *1.
Hộp quà Nguyên Tiêu Nhận tất cả thưởng Hoa Quế *2, Mè đen *5, Đậu phộng *10, Đậu đỏ *10, Gạo nếp *10.

 

 

Vòng Quay Tinh Tú

 1. Thời gian: 05h00 24/02/2024 – 04h59 27/02/2024
 2. Xuất hiện: 
 3. Điều kiện mở: máy chủ mở được 16 ngày trở lên.
 4. Cơ chế:
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi được chọn 2 trong số danh sách các tướng bên dưới để Ước nguyện. Tướng ước nguyện chiếm 38% tỉ lệ SSR, chỉ được chọn 1 lần trong thời gian tham gia sự kiện, sau khi chọn xong không thể thay đổi. Tỉ lệ hiển thị trong giao diện Ước nguyện là tỉ lệ % tướng được sử dụng tại server.
  • Danh sách tướng:
Hạ Hầu Đôn
Tả Từ
Vu Cát
Tôn Quyền
Tào Tháo
Tiểu Kiều
Quan Vũ
Quách Gia
Chu Du
Lữ Mông
Đặng Ngải
Từ Hoảng
Trương Bảo
Hiến Đế Lưu Hiệp
Lưu Bị
Tư Mã Ý
Trương Giác
Lưu Thiện
Chân Cơ
Gia Cát Lượng
Sa Ma Kha
Tư Mã Sư
Bàng Thống
Hoàng Nguyệt Anh
Kha Bỉ Năng
Tào Thực
Trương Xuân Hoa
Mạnh Hoạch
Chúc Dung

 

  • Người chơi dùng Đá tinh tú để quay vòng quay tinh tú. Đá tinh tú có thể nhận thông qua nhiệm vụ hàng ngày hoặc mua gói quà.
   • Danh sách nhiệm vụ ngày và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng
Quay tinh tú 10 lần Đá tinh tú *3
Làm hết nhiệm vụ mỗi ngày Đá tinh tú *2
Chiêu tài 20 lần Đá tinh tú *1
Đấu hạng 8 lần Đá tinh tú *1
Đạt hạng 1 – 2 Đấu thường Đá tinh tú *5
Đạt hạng 3 – 9 Đấu thường Đá tinh tú *2

 

 

   • Danh sách gói quà Tinh tú:
Tên gói Vật phẩm Giá gói Giới hạn mua
Quà tinh tú 1 Đá tinh tú *1 250 Vàng 100
Quà tinh tú 2 Vàng *300, Đá tinh tú *5 120 KP 2
Quà tinh tú 3 Vàng *980, Đá tinh tú *15 392 KP 5
Quà tinh tú 4 Vàng *1680, Đá tinh tú *23 672 KP 8
Quà tinh tú 5 Vàng *3280, Đá tinh tú *35, Lì xì 588 *1 1312 KP 8
Quà tinh tú 6 Vàng *6480, Đá tinh tú *65, Lì xì 888 *1 2592 KP Không giới hạn
Quà tinh tú 7 Vàng *600, Đá tinh tú *5, Hộp thân mật *20 240 KP Không giới hạn

 

 

 • Xếp hạng Quay Tinh Tú

  • Thời gian: 05h00 24/02/2024 – 21h30 26/02/2024
  • Xuất hiện: Quay Tinh tú – Xếp hạng hoặc Sự kiện – XH Tinh tú
  • Cơ chế:
   • Trong thời gian sự kiện, người chơi đạt xếp hạng Quay Tinh Tú nhất định sẽ có thể nhận được thưởng hấp dẫn. BXH sẽ chốt khi vòng quay đóng, thưởng sẽ gửi qua thư vào 5h sáng hôm sau.
   • Danh sách thưởng xếp hạng:
Hạng Phần thưởng
1 Hỏa ngọc *1, Hồng ngọc *15000
2 Mảnh Hỏa Ngọc *25, Hồng ngọc *10000
3 Duyên ngọc *1
4 – 5 Hổ phù *15
6 – 10 Hổ phù *10