Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Chi tiết chuỗi Sự kiện Tiệc Sinh Nhật 2024

30/12/2023

Mừng Năm Mới

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Mừng sinh nhật – Mừng sinh nhật.
 3. Cơ chế:
 • Nhiệm vụ hàng ngày 

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ mở các nhiệm vụ khác nhau. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được thưởng gồm các vật phẩm sự kiện (Pháo Tết, Lồng đèn, Bánh xếp) và các tài nguyên phong phú khác.
  • Đối với các nhiệm vụ giống nhau, nhiệm vụ mở sau thừa hưởng tiến trình của nhiệm vụ mở trước.
  • Một số nhiệm vụ sẽ yêu cầu người chơi đạt cấp độ nhất định mới có thể hoàn thành, người chơi có thể chơi game nhiều để nhanh đạt điều kiện mở khóa nhiệm vụ.
  • Danh sách nhiệm vụ ngày và thưởng:
Nhiệm vụ ngày 1 Thưởng tương ứng
Tiêu 600 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 5 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 5 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 2 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 5 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 1 Trang bị Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 2 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 600 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 30 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 2 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 6 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Thắng 1 lần đấu giá Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 1 Thú ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 3 Thưởng tương ứng
Tiêu 1800 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 20 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 150 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 12 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 2000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 1 Hồn ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 4 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 1200 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 60 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 15 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 8 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay pháp bảo 10 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 1 Pháp bảo SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 5 Thưởng tương ứng
Tiêu 3000 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 30 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 4 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 15 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Thắng 2 lần đấu giá Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 1 Tướng SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 6 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 1800 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 90 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 300 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 20 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 4000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 2 Trang bị Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 7 Thưởng tương ứng
Tiêu 4200 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 40 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 30 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 12 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 20 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 2 Thú ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 8 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 2400 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 120 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 6 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 20 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 6000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 2 Hồn ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 9 Thưởng tương ứng
Tiêu 5400 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 50 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 400 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 30 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 40 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 2 Pháp bảo SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 10 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 3000 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 150 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 40 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 18 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay pháp bảo 40 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 2 Tướng SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 11 Thưởng tương ứng
Tiêu 6600 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 70 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 9 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 30 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 8000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 3 Trang bị Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 12 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 3600 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 180 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 500 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 40 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 60 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 3 Thú ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 13 Thưởng tương ứng
Tiêu 7800 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 90 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 50 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 24 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 10000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 3 Hồn ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 14 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 4200 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 210 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 12 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 40 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 80 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 3 Pháp bảo SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 15 Thưởng tương ứng
Tiêu 9000 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 110 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 600 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 50 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 12000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 3 Tướng SSR Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 16 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 4800 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 240 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng Xẻng LD 60 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Xong Ủy thác 5 sao 30 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 100 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 4 Trang bị Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 17 Thưởng tương ứng
Tiêu 10200 Thể lực Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Chiêu tài 130 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Dùng bản đồ kho báu 15 lần Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Đi Ải Thú Ấn 50 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Tiêu Vàng 15000 Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 4 Thú ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

Nhiệm vụ ngày 18 Thưởng tương ứng
Nhận năng động 5400 Hổ phù *1, Pháo Tết *5
Tu tâm 270 lần Hẹn hò thuyền hoa *1, Pháo Tết *5
Nhận điểm Hằng 700 Hồng ngọc *2000, Lồng đèn *5
Khám phá 60 lần Ngọc bội *1, Lồng đèn *5
Quay tướng 120 lần Mảnh trang bị SSR *5, Bánh xếp *5
Nhận 4 Hồn ấn Vàng Vàng *100, Bánh xếp *5

 

 • Thưởng mốc tiến độ nhiệm vụ

  • Người chơi khi hoàn thành số lượng nhiệm vụ đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng mốc đó.
  • Danh sách thưởng đạt mốc:
SL nhiệm vụ Thưởng đạt mốc
18 Hổ Phù *5
36 Hẹn hò thuyền hoa *5
54 Đá nâng sao (Siêu) *1
72 Rương Thú ấn Tuần Lộc UR ngẫu nhiên *1
90 Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1

 

 • Gói quà Sinh nhật

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ mở khóa các phần quà miễn phí và tiêu phí với những phần thưởng hấp dẫn. Gói quà miễn phí sẽ cho người chơi vật phẩm sự kiện Chữ Phúc.
  • Danh sách quà quà theo ngày:
Ngày Quà miễn phí Quà tiêu phí Giá mua quà tiêu phí (KP)
1 Vàng *100, Chữ Phúc *1 Vàng *300, Quay may mắn *1, Hồng ngọc *2000 120
2 Vàng *100, Chữ Phúc *1 Vàng *300, Quay may mắn *1, Hồng ngọc *2000 120
3 Vàng *100, Chữ Phúc *1 Vàng *300, Quay may mắn *1, Hồng ngọc *2000 120
4 Vàng *150, Chữ Phúc *1 Vàng *680, Mùa đông ấm áp *1, Hồng ngọc *5000 272
5 Vàng *150, Chữ Phúc *1 Vàng *680, Mùa đông ấm áp *1, Hồng ngọc *5000 272
6 Vàng *150, Chữ Phúc *1 Vàng *680, Mùa đông ấm áp *1, Hồng ngọc *5000 272
7 Vàng *200, Chữ Phúc *1 Vàng *980, Mùa đông may mắn *1, Quay may mắn *1 392
8 Vàng *200, Chữ Phúc *1 Vàng *980, Mùa đông may mắn *1, Quay may mắn *1 392
9 Vàng *200, Chữ Phúc *1 Vàng *980, Mùa đông may mắn *1, Quay may mắn *1 392
10 Vàng *200, Chữ Phúc *1 Vàng *980, Mùa đông may mắn *1, Quay may mắn *1 392
11 Vàng *300, Chữ Phúc *1 Vàng *1980, Mùa đông diệu kỳ *1, Quay may mắn *3 792
12 Vàng *300, Chữ Phúc *1 Vàng *1980, Mùa đông diệu kỳ *1, Quay may mắn *3 792
13 Vàng *300, Chữ Phúc *1 Vàng *1980, Mùa đông diệu kỳ *1, Quay may mắn *3 792
14 Vàng *300, Chữ Phúc *1 Vàng *1980, Mùa đông diệu kỳ *1, Quay may mắn *3 792
15 Vàng *500, Chữ Phúc *1 Vàng *3880, Mùa đông huyền ảo *1, Quay may mắn *5 1552
16 Vàng *500, Chữ Phúc *1 Vàng *3880, Mùa đông huyền ảo *1, Quay may mắn *5 1552
17 Vàng *500, Chữ Phúc *1 Vàng *3880, Mùa đông huyền ảo *1, Quay may mắn *5 1552
18 Vàng *500, Chữ Phúc *1 Vàng *3880, Mùa đông huyền ảo *1, Quay may mắn *5 1552

 

 

 

  • Chi tiết thưởng các gói vật phẩm:
Tên gói Chi tiết thưởng trong gói
Quay may mắn Chọn 1 trong các thưởng sau: 

 • Hẹn hò thuyền hoa *4
 • Hổ phù *5
 • Ngọc bội *6 
 • Vé may mắn *6
 • Tử thạch *6.
Mùa đông ấm áp Chọn 1 trong các thưởng sau: 

 • Mảnh Hỏa ngọc *10
 • Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *20
 • Trung khu lệnh *2
 • Bí kíp Chiến thuật *2
 • Gói lệnh thăng tiến SSR *2
 • Đậu tương tư *5.
Mùa đông may mắn Chọn 1 trong các thưởng sau:

 • Mảnh Hỏa ngọc *15
 • Mảnh mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *30
 • Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *40
 • Duyên ngọc *1
Mùa đông diệu kỳ Chọn 1 trong các thưởng sau: 

 • Mảnh Hỏa ngọc *25
 • Đá cầu phúc *1
 • Đá đột phá UR *1
 • Rương mỹ nhân SSR tự chọn *1
 • Gói pháp bảo Thỏ ngẫu nhiên *1
 • Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1
 • Rương Thú ấn Tuần Lộc UR ngẫu nhiên *1.
Mùa đông huyền ảo Chọn 1 trong các thưởng sau:

 • Hỏa ngọc *1
 • Thăng hoa Tinh thể tự chọn *1
 • Gói pháp bảo Thỏ tự chọn *1
 • Gói trang bị Tết tự chọn *1
 • Rương Thú ấn Tuần Lộc UR tự chọn *1
 • Đá cầu phúc *2
 • Rương mỹ nhân SSR tự chọn *2
 • Đá đột phá UR *2
 • Duyên ngọc *3.

 

 

 • Tiệm đổi thưởng

  • Người chơi có thể nhận các vật phẩm Pháo Tết, Lồng đèn, Bánh xếp, Chữ Phúc từ nhiệm vụ và gói quà miễn phí mỗi ngày. 
  • Các vật phẩm trên có thể được dùng để đổi lấy các phần thưởng hấp dẫn trong tiệm đổi thưởng sự kiện, mỗi phần thưởng sẽ yêu cầu tiêu hao vật phẩm và số lượng vật phẩm khác nhau.
  • Danh sách đổi thưởng:
Phần thưởng Tiêu hao vật phẩm mỗi lần đổi Giới hạn đổi thưởng
Mùa đông diệu kỳ *1 50 Pháo Tết + 50 Lồng đèn + 50 Bánh xếp + 10 Chữ Phúc 1
Mùa đông ấm áp *1 20 Pháo Tết + 20 Lồng đèn + 20 Bánh xếp + 4 Chữ Phúc 2
Mảnh Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *5 10 Pháo Tết + 10 Lồng đèn + 10 Bánh xếp 10
Hổ phù *1 1 Chữ Phúc 20
Hồng ngọc *200 5 Pháo Tết 100
Xu may mắn *500 5 Lồng đèn 100
Xu *10000 5 Bánh xếp 100

 

 

Ngọa Long Hiện Thế

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Mừng sinh nhật – Ngọa Long Hiện Thế.
 3. Cơ chế:
 • Vòng quay

 

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Ngọa Long Lệnh để quay thưởng, mỗi lần quay sẽ nhận được thưởng ngẫu nhiên và 20 Ngọa Long Thư.
  • Mỗi lần quay thưởng sẽ kích hoạt 1 viên ngọc ngẫu nhiên, có tỷ lệ kích hoạt trùng các viên ngọc đã kích hoạt trước đó. Khi tất cả ngọc được kích hoạt, người chơi nhận thêm 100 Ngọa Long Thư, sau đó tất cả ngọc sẽ trở về trạng thái chưa kích hoạt.
  • Danh sách thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng
Mảnh Hỏa ngọc *20
Đá đột phá UR *1
Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1
Duyên ngọc *1
Mảnh Hỏa ngọc *10
Trung khu lệnh *1
Bí kíp Chiến thuật *1
Gói lệnh thăng tiến SSR *1
Hổ phù *5
Ngọc bội *5
Tử thạch *5
Vé may mắn *5
Mảnh Hỏa ngọc *1
Hổ phù *1
Ngọc bội *1
Tử thạch *1
Vé may mắn *1
Mảnh trang bị SSR *2
Bột Vàng *2
Đột phá Tinh thể ngẫu nhiên *2
Hồng ngọc *500
Phiếu kỹ năng Sơ *2
Bảo thạch (trung) *3
Bí dược R *5
Xu may mắn *2000
Hộp thân mật *5

 

 • Ngọa Long Các

  • Ngọa Long Thư có thể được dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn trong Ngọa Long Các.
   • Ngọa Long Các bao gồm 5 tầng (thấp nhất là tầng 5, cao nhất là tầng 1), mỗi tầng lại có các phần thưởng khác nhau. Người chơi cần đổi thưởng ở tầng thấp ít nhất 1 lần, sau đó mới có thể đổi thưởng ở tầng cao hơn.
   • Ngọa Long Khổng Minh có thể đổi không giới hạn. Sau sự kiện, Ngọa Long Khổng Minh có thể được đưa vào Ước nguyện.
  • Khi sự kiện kết thúc, Ngọa Long ThưNgọa Long Lệnh chưa sử dụng sẽ được thu hồi. Ngọa Long Lệnh sẽ đổi thành lượng Xu nhất định và gửi qua thư.
  • Danh sách đổi thưởng:
Tầng Vật phẩm Giá mỗi lần đổi Giới hạn đổi
1 Ngọa Long Khổng Minh *1 2500 Không giới hạn
2 Gói trang bị Tết tự chọn *1 1500 1
Mảnh Hỏa ngọc *30 1500 1
3 Đá đột phá UR *1 1000 1
Duyên ngọc *1 1000 1
Rương Thú ấn SSR tự chọn *1 1000 1
4 Trung khu lệnh *1 500 1
Bí kíp Chiến thuật *1 500 1
Sách võ quán quân *1 500 1
Mảnh Hỏa ngọc *10 500 1
5 Hổ phù *5 300 1
Ngọc bội *6 300 1
Tử thạch *6 300 1
Vé may mắn *6 300 1
Mảnh trang bị SSR *15 300 1

 

 

 • Cửa hàng sinh nhật

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể vào phần Sự kiện để mua các gói quà Ngọa Long Lệnh và Hổ phù hấp dẫn.
   • Tiệm Ngọa Long – Danh sách gói Ngọa Long Lệnh:
Tên gói Vật phẩm Giá mua Giới hạn mua
Ngọa Long Lệnh 1 Ngọa Long Lệnh *2, Xu *5000 500 vàng 60
Ngọa Long Lệnh 2 Vàng *300, Ngọa Long Lệnh *6 120 KP 2
Ngọa Long Lệnh 3 Vàng *980, Ngọa Long Lệnh *18 392 KP 2
Ngọa Long Lệnh 4 Vàng *1680, Ngọa Long Lệnh *30 672 KP 5
Ngọa Long Lệnh 5 Vàng *3280, Ngọa Long Lệnh *55, Lì xì 588 *1 1312 KP 5
Ngọa Long Lệnh 6 Vàng *6480, Ngọa Long Lệnh *100, Lì xì 888 *1 2592 KP Không giới hạn
Ngọa Long Lệnh 7 Vàng *300, Ngọa Long Lệnh *4, Hộp thân mật *10 120 KP Không giới hạn

 

 

   • Quà tướng SSR – Danh sách gói Hổ phù:
Tên gói Vật phẩm Giá mua Giới hạn mua
Ưu đãi Hổ Phù 1 Vàng *300, Hổ phù *5 120 KP 2
Ưu đãi Hổ Phù 2 Vàng *980, Hổ phù *15 392 KP 2
Túi Hổ Phù Vàng *1680, Hổ phù *23 672 KP 5
Túi Hổ Phù đặc biệt Vàng *3280, Hổ phù *35, Lì xì 588 *1 1312 KP 5
Siêu giá trị Hổ Phù Vàng *6480, Hổ phù *65, Lì xì 888 *1 2592 KP 5

 

 

Vòng Quay Hạn Giờ – Huy Xích Phương Tù

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: Quay Tướng.
 3. Điều kiện mở:
 • Nhân vật đạt cấp 8 trở lên.
 • Máy chủ mở được 16 ngày trở lên.
 1. Cơ chế: trong thời gian sự kiện sẽ mở banner hạn giờ 2 tướng mới là Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái.
 • Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái được tăng tỷ lệ trong sự kiện này. Khi người chơi chiêu mộ được 1 tướng SSR, có 38% tỷ lệ tướng đó là Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái.
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái không xuất hiện trong các phương thức quay tướng khác, cũng như không có trong danh sách Ước nguyện. Khi sự kiện kết thúc, Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái sẽ xuất hiện trong danh sách Ước nguyện nếu người chơi đã quay được hai vị tướng trong sự kiện này.
 • Kỳ Tả Quách Gia và Chu Du Đại Soái sau khi kết thúc sự kiện sẽ chưa rõ ngày trở lại do bận chuyện đại sự

 

Tướng Mệnh Lấp Lánh

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: Quay Tướng.
 3. Cơ chế: 
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi khi mở khóa và tăng sao cho các tướng Kỳ Tả Quách Gia, Chu Du Đại Soái sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách thưởng:
Nhiệm vụ Phần thưởng
Nhận Kỳ Tả Quách Gia Quà chiến tướng *1, Mảnh trang bị SSR *5, Hồng ngọc *888
Kỳ Tả Quách Gia đạt 4 sao Quà chiến tướng *3, Mảnh trang bị SSR *5, Hồng ngọc *1888
Kỳ Tả Quách Gia đạt 5 sao Quà hổ tướng *1, Mảnh trang bị SSR *10, Hồng ngọc *3888
Kỳ Tả Quách Gia đạt 6 sao Quà long tướng *1, Mảnh trang bị SSR *10, Hồng ngọc *5888
Nhận Chu Du Đại Soái Quà chiến tướng *1, Mảnh trang bị SSR *5, Hồng ngọc *888
Chu Du Đại Soái đạt 4 sao Quà chiến tướng *3, Mảnh trang bị SSR *5, Hồng ngọc *1888
Chu Du Đại Soái đạt 5 sao Quà hổ tướng *1, Mảnh trang bị SSR *10, Hồng ngọc *3888
Chu Du Đại Soái đạt 6 sao Quà long tướng *1, Mảnh trang bị SSR *10, Hồng ngọc *5888

 

 • Chi tiết gói quà:
Tên gói Chi tiết thưởng
Quà chiến tướng Chọn 1 trong các thưởng sau:

– Hổ phù *4 

– Ngọc bội *5

– Tử thạch *5

– Vé may mắn *5.

Quà hổ tướng Chọn 1 trong các thưởng sau:

– Rương Trang bị SSR tự chọn *1

– Rương Thú ấn SSR tự chọn *1

– Rương Hồn ấn SSR tự chọn *1

– Đá đột phá UR *1.

Quà long tướng Chọn 1 trong các thưởng sau:

– Gói Pháp bảo SSR tự chọn *1

– Thăng hoa Tinh thể tự chọn *1

– Đá đột phá UR *2

– Duyên ngọc *2

 

 

Đại Sư Chiến Hữu

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: Phúc lợi.
 3. Điều kiện mở khóa: người chơi vượt ải 5-9 Chính tuyến.
 4. Cơ chế:
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi khi chiêu mộ được các tướng thuộc chiến hữu Huy Xích Phương Tù sẽ có thể nhận thêm thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách nhiệm vụ và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng
Nhận được Chu Du Đại Soái 100 Vàng
Nhận được Ngọa Long Khổng Minh 100 Vàng
Nhận được Kỳ Tả Quách Gia 100 Vàng
Nhận 1 tướng bất kỳ 100 Vàng
Nhận 3 tướng 300 Vàng

 

 

Thử Tướng Nhận Quà

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: Phúc lợi.
 3. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể chơi thử tướng Ngọa Long Khổng Minh và Chu Du Đại Soái trong phần Phúc lợi. Với mỗi ải chơi thử, người chơi sẽ nhận được quà khi vượt ải như sau:
 • Danh sách ải và thưởng:
Ải Thưởng
Ải 1 50 Vàng
Ải 2 150 Vàng

 

 

Tích Lũy Nạp

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Mừng sinh nhật hoặc Sự kiện – Quà Giáng sinh.
 3. Cơ chế: 
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp Kim phiếu đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách mốc nạp và thưởng:
Mốc nạp (KP) Thưởng đạt mốc
250 Hổ phù *3, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *5, Xu *58888
700 Quay may mắn *1, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *5, Xu *88888
1400 Quay may mắn *2, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *10, Xu *158888
2300 Quay may mắn *3, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *10, Xu *288888
3500 Mảnh Hỏa ngọc *20, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *15, Xu *388888
5000 Rương Thú ấn Tuần Lộc UR tự chọn *1, Mảnh trang bị Tết ngẫu nhiên *15, Xu *488888
7000 Gói trang bị Tết tự chọn *1, Rương Thú ấn Tuần Lộc UR tự chọn *1, Xu *588888
9000 Gói pháp bảo Thỏ tự chọn *1, Đá cầu phúc *1, Xu *688888
13000 Hỏa ngọc *1, Đá cầu phúc *1, Xu *788888
18000 Đá xích hà *1, Hỏa ngọc *2, Xu *888888

 

Quà Đăng Nhập

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 04/01/2024
 2. Xuất hiện: Phúc lợi
 3. Cơ chế:
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi đăng nhập hàng ngày sẽ nhận được Vé số và Kẹo Noel
 • Danh sách thưởng đăng nhập:
Ngày Thưởng đăng nhập
1 Vé số *1, Kẹo Noel *2
2 Vé số *1, Kẹo Noel *3
3 Vé số *1, Kẹo Noel *5

 

 

Cá Chép Noel

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 04h59 05/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Năm mới đủ đầy – Cá chép Noel.
 3. Cơ chế:
 • Sự kiện sẽ có 6 giải thưởng may mắn, từ giải 1 đến giải 6 với giải 1 là giải cao nhất.
 • Người chơi sẽ dùng Vé số nhận được từ Quà đăng nhập để tham gia quay thưởng. Mỗi tấm vé người chơi sở hữu sẽ có các ký tự may mắn khác nhau.
  • Vào 12h00 04/01/2024 sẽ công bố chuỗi ký tự may mắn. Các chuỗi ký tự không trúng thưởng sẽ nhận được giải may mắn.
  • Số lượng vé may mắn người chơi sở hữu trong máy chủ càng nhiều, số người trúng thưởng của mỗi giải sẽ càng nhiều. 
  • Danh sách giải thưởng:
Giải Phần thường
Giải 1 Mảnh Hỏa ngọc *10, Hổ phù *10, Hẹn hò thuyền hoa *10
Giải 2 Mảnh Hỏa ngọc *8, Hổ phù *8, Hẹn hò thuyền hoa *8
Giải 3 Mảnh Hỏa ngọc *6, Hổ phù *6, Hẹn hò thuyền hoa *6
Giải 4 Hổ phù *6, Hẹn hò thuyền hoa *6
Giải 5 Hổ phù *4, Hẹn hò thuyền hoa *4
Giải 6 Hổ phù *3, Hẹn hò thuyền hoa *3
Giải may mắn Hổ phù *1, Hẹn hò thuyền hoa *1

 

 

Thiệp Noel

 1. Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 21h30 07/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Năm mới đủ đầy – Thiệp Noel.
 3. Cơ chế
 • Thắp sáng Thiệp Noel

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Kẹo Noel để thắp sáng thiệp Giáng sinh. Thiệp Giáng sinh gồm 25 ô:
   • Mỗi lần mở ô sẽ mở khóa 1 ô ngẫu nhiên (có xác suất mở trùng ô đã mở trước đó), người chơi nhận 20 Bánh gừng + thưởng tài nguyên ngẫu nhiên. Mở được một hàng 5 ô bất kỳ (ngang, dọc, chéo) sẽ nhận thêm thưởng hấp dẫn tương ứng với hàng đó.
   • Mở khóa tất cả các ô sẽ hoàn thành vòng, thắp sáng thiệp Giáng sinh của vòng đó. Người chơi sẽ nhận thưởng hoàn thành (5 Ngọc bội) và tiến vào vòng kế tiếp. 
   • Có tối đa 100 vòng, người chơi khi đã đạt mốc 100 vòng vẫn có thể mở ô để nhận Bánh gừng và thưởng ngẫu nhiên, nhưng sẽ không mở khóa thêm thưởng hàng hay thưởng mốc mới.
   • Danh sách thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng
Hổ phù *1
Hẹn hò thuyền hoa *1
Ngọc bội *1
Tử thạch *1
Vé may mắn *1
Vàng *100
Mảnh trang bị SSR *2
Hồng ngọc *100
Thú thạch R *3
Phiếu kỹ năng Sơ *1
Xu may mắn *1000
Trận pháp lệnh *100
Thép tinh luyện *100
Da Bò Sáp *100
Gỗ bạch dương *100
Ly Ngọc *2
Yên Ngựa *2

 

 

 • Thưởng thắp sáng Thiệp đạt mốc

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi hoàn thành số vòng thắp sáng Thiệp Noel đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
   • Danh sách thưởng đạt mốc:
Số vòng thắp sáng Thưởng đạt mốc
1 Quay may mắn *2, Hồng ngọc *2000
2 Quay may mắn *2, Hồng ngọc *2000
3 Quay may mắn *3, Hồng ngọc *3000
4 Quay may mắn *3, Hồng ngọc *3000
6 Mảnh Hỏa ngọc *15, Hẹn hò thuyền hoa *5, Tình hoa SSR *100
8 Duyên ngọc *1, Hẹn hò thuyền hoa *5, Tình hoa SSR *100
10 Rương Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *1, Hẹn hò thuyền hoa *5, Tình hoa SSR *100
15 Ước nguyện tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *10, Tình hoa SSR *150
20 Ước nguyện tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *10, Tình hoa SSR *150
25 Ước nguyện tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *10, Tình hoa SSR *150
30 Ước nguyện tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *10, Tình hoa SSR *150
40 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *200
50 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *200
60 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *200
70 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *200
80 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *300
90 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *300
100 Chúc phúc tuyết *1, Hẹn hò thuyền hoa *20, Tình hoa SSR *300

 

 

   • Chi tiết thưởng gói vật phẩm:
Tên gói Chi tiết thưởng trong gói
Ước nguyện tuyết Chọn 1 trong các thưởng sau: 

 • Mảnh Hỏa ngọc *25
 • Đá cầu phúc *1
 • Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *1
 • Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1
 • Đá đột phá UR *1
 • Gói pháp bảo Thỏ ngẫu nhiên *1
 • Thú ấn Tuần Lộc UR ngẫu nhiên *1.
Chúc phúc tuyết Chọn 1 trong các thưởng sau: 

 • Hỏa ngọc *1
 • Thăng hoa Tinh thể tự chọn *1
 • Gói trang bị Tết tự chọn *1
 • Gói pháp bảo Thỏ tự chọn *1
 • Thú ấn Tuần Lộc UR tự chọn *1
 • Đá cầu phúc *2
 • Rương Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *2
 • Đá đột phá UR *2
 • Duyên ngọc *3.

 

 • Tiệm Noel

  • Bánh gừng có thể được dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn trong Tiệm Noel.
   • Tiệm Noel bao gồm 5 tầng (thấp nhất là tầng 5, cao nhất là tầng 1), mỗi tầng lại có các phần thưởng khác nhau. Người chơi cần đổi thưởng ở tầng thấp ít nhất 1 lần, sau đó mới có thể đổi thưởng ở tầng cao hơn.
   • Thưởng ở tầng 1 không giới hạn số lần đổi.
  • Khi sự kiện kết thúc, Bánh gừngKẹo Noel chưa sử dụng sẽ được thu hồi và chuyển đổi thành một lượng Xu nhất định, hoàn lại cho người chơi qua thư.
  • Danh sách đổi thưởng:
Tầng Vật phẩm Số lượng Giá mỗi lần đổi Giới hạn đổi
1 Chúc phúc tuyết 1 2500 Không giới hạn
2 Đá cầu phúc 1 1500 1
Gói pháp bảo Thỏ ngẫu nhiên 1 1500 1
3 Đá đột phá UR 1 1000 1
Duyên ngọc 1 1000 1
Rương Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên 1 1000 1
4 Trung khu lệnh 1 500 1
Bí kíp Chiến thuật 1 500 1
Sách võ quán quân 1 500 1
Mảnh Hỏa ngọc 10 500 1
5 Hổ phù 5 300 1
Ngọc bội 6 300 1
Tử thạch 6 300 1
Vé may mắn 6 300 1
Hẹn hò thuyền hoa 4 300 1

 

 

 • Cửa hàng Thiệp Noel

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói quà Kẹo Noel bằng Vàng hoặc Kim phiếu trong cửa hàng sự kiện.
  • Danh sách gói quà:
Tên gói Vật phẩm Giá mua Giới hạn mua
Kẹo Noel 1 Kẹo Noel *2, Xu *5000 500 vàng 60
Kẹo Noel 2 Vàng *300, Kẹo Noel *8 120 KP 2
Kẹo Noel 3 Vàng *980, Kẹo Noel *20 392 KP 2
Kẹo Noel 4 Vàng *1980, Kẹo Noel *40 792 KP 5
Kẹo Noel 5 Vàng *3280, Kẹo Noel *65, Lì xì 588 *1 1312 KP 5
Kẹo Noel 6 Vàng *6480, Kẹo Noel *120, Lì xì 888 *1 2592 KP Không giới hạn
Kẹo Noel 7 Vàng *300, Kẹo Noel *5, Hộp thân mật *10 120 KP Không giới hạn

 

 

 • Xếp hạng Thiệp Noel

  • Thời gian: 05h00 01/01/2024 – 21h30 07/01/2024
  • Xuất hiện: Thiệp Noel – nút Xếp hạng hoặc Sự kiện – Xếp hạng thiệp.
  • Cơ chế: trong khoảng thời gian theo mốc trên, người chơi đạt mốc xếp hạng Thắp sáng Thiệp nhất định sẽ có thể nhận được thưởng hấp dẫn.
   • Người chơi cần thắp sáng/mở ô ít nhất 120 lần để vào BXH. Khi có nhiều người chơi có số lần thắp sáng giống nhau, người đạt số lần thắp sáng sớm hơn sẽ ở hạng cao hơn.
   • Danh sách thưởng xếp hạng:
Hạng Phần thưởng
1 Gói trang bị Tết tự chọn *1, Gói pháp bảo Thỏ tự chọn *1, Tình hoa SSR *500
2 Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1, Gói pháp bảo Thỏ ngẫu nhiên *1, Tình hoa SSR *400
3 Gói trang bị Tết ngẫu nhiên *1, Tình hoa SSR *300
4 – 5 Quay may mắn *3, Tình hoa SSR *300
6 – 10 Quay may mắn *2, Tình hoa SSR *200
11 – 20 Quay may mắn *1, Tình hoa SSR *100

 

 

Xúc Xắc May Mắn

 1. Thời gian: 05h00 08/01/2024 – 04h59 16/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Mừng sinh nhật – Xúc xắc may mắn.
 3. Điều kiện mở khóa: máy chủ mở từ ngày 16 trở lên mới có thể tham gia. Đối với các máy chủ mở chưa đủ ngày, người chơi sẽ không thể nhìn thấy sự kiện.
 4. Cơ chế: 
 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi có 10 lượt đổ xúc xắc. Người chơi đổ xúc xắc để nhận “Xu hồng vận” và “Xu cát vận”, các loại xu này có thể dùng để đổi thưởng trong Tiệm.
 • Mỗi lần đổ sẽ đổ ra 6 xúc xắc, mỗi xúc xắc có 1 mặt vàng. Số mặt vàng xuất hiện càng nhiều, người chơi nhận thưởng càng nhiều.
  • Sau khi đổ có thể Đổi vận, đổ lại những xúc xắc chưa ra vàng. Người chơi có 10 lần Đổi vận miễn phí mỗi ngày.
  • Khi hết số lần miễn phí sẽ dùng Vàng để đổi vận, không giới hạn số lần. Người chơi tiêu phí đổi vận càng nhiều, số Vàng tiêu hao sẽ càng tăng, cao nhất là 100 Vàng/lần.
  • Danh sách thưởng theo số mặt vàng đổ được:
Số mặt Vàng Phần thưởng
6 Xu hồng vận *3, Xu cát vận *80
5 Xu hồng vận *1, Xu cát vận *70
4 Xu cát vận *60
3 Xu cát vận *40
2 Xu cát vận *20
1 Xu cát vận *10
0 Xu cát vận *5

 

 

  • Danh sách đổi thưởng:
Vật phẩm Số lượng Giá mỗi lần đổi Giới hạn đổi
Đá cầu phúc 1 Xu hồng vận *80 1
Duyên ngọc 1 Xu hồng vận *40 1
Mảnh Hỏa ngọc 5 Xu hồng vận *15 6
Mảnh trang bị SSR 1 Xu hồng vận *1 100
Đá nâng sao (Siêu) 1 Xu cát vận *2000 1
Gói lệnh thăng tiến SSR 1 Xu cát vận *1000 2
Trung khu lệnh 1 Xu cát vận *1000 2
Hổ phù 1 Xu cát vận *150 10
Ngọc bội 1 Xu cát vận *120 10
Tử thạch 1 Xu cát vận *120 10
Hồng ngọc 200 Xu cát vận *20 200
Xu 1000 Xu cát vận *1 1000

 

 

Cây Thần Tài

 1. Thời gian: 05h00 08/01/2024 – 04h59 19/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Mừng sinh nhật – Cây thần tài.
 3. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi tiêu hao Vàng để rung cây, nhận lại lượng Vàng ngẫu nhiên.
 • Lượng Vàng nhận lại chắc chắn cao hơn lượng Vàng tiêu hao để rung cây.
 • Cấp Kho vật tư của người chơi càng cao thì càng có nhiều lượt rung.
 • Mỗi lần rung sẽ có 1 mốc Vàng cao nhất có thể nhận, hiển thị ở góc phải màn hình. Mốc này sẽ thay đổi sau mỗi lần rung, bất kể người chơi có nhận được đủ số Vàng mốc đó hay không.

 

 

Vòng Quay Tinh Tú

 1. Thời gian: 05h00 08/01/2024 – 21h30 10/01/2024
 2. Xuất hiện: icon Quay tinh tú ngoài màn hình hoặc trong Thành trì.
 3. Điều kiện mở: máy chủ mở được 16 ngày trở lên.
 4. Cơ chế:
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi được chọn 2 trong số danh sách các tướng bên dưới để Ước nguyện. Tướng ước nguyện chiếm 38% tỉ lệ SSR, chỉ được chọn 1 lần trong thời gian tham gia sự kiện, sau khi chọn xong không thể thay đổi. Tỉ lệ hiển thị trong giao diện Ước nguyện là tỉ lệ % tướng được sử dụng tại server.
  • Danh sách tướng:
Hạ Hầu Đôn
Tả Từ
Vu Cát
Tôn Quyền
Tào Tháo
Tiểu Kiều
Quan Vũ
Quách Gia
Chu Du
Lữ Mông
Đặng Ngải
Trương Bảo
Hiến Đế Lưu Hiệp
Lưu Bị
Tư Mã Ý
Trương Giác
Lưu Thiện
Chân Cơ
Gia Cát Lượng
Tư Mã Sư
Bàng Thống
Hoàng Nguyệt Anh
Kha Bỉ Năng
Tào Thực
Trương Xuân Hoa
Mạnh Hoạch
Chúc Dung

 

  • Người chơi dùng Đá tinh tú để quay vòng quay tinh tú. Đá tinh tú có thể nhận thông qua nhiệm vụ hàng ngày hoặc mua gói quà.
   • Danh sách nhiệm vụ ngày và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng
Quay tinh tú 10 lần Đá tinh tú *3
Làm hết nhiệm vụ mỗi ngày Đá tinh tú *2
Chiêu tài 20 lần Đá tinh tú *1
Đấu hạng 8 lần Đá tinh tú *1
Đạt hạng 1 – 2 Đấu thường Đá tinh tú *5
Đạt hạng 3 – 9 Đấu thường Đá tinh tú *2

 

 

   • Danh sách gói quà Tinh tú:
Tên gói Vật phẩm Giá gói Giới hạn mua
Quà tinh tú 1 Đá tinh tú *1 250 Vàng 100
Quà tinh tú 2 Vàng *300, Đá tinh tú *5 120 KP 2
Quà tinh tú 3 Vàng *980, Đá tinh tú *15 392 KP 5
Quà tinh tú 4 Vàng *1680, Đá tinh tú *23 672 KP 8
Quà tinh tú 5 Vàng *3280, Đá tinh tú *35, Lì xì 588 *1 1312 KP 8
Quà tinh tú 6 Vàng *6480, Đá tinh tú *65, Lì xì 888 *1 2592 KP Vô hạn
Quà tinh tú 7 Vàng *600, Đá tinh tú *5, Hộp thân mật *20 240 KP Vô hạn

 

 

 • Xếp hạng Quay Tinh Tú

  • Thời gian: 05h00 08/01/2024 – 04h59 11/01/2024
  • Xuất hiện: Quay Tinh tú – Xếp hạng hoặc Sự kiện – XH Tinh tú
  • Cơ chế:
   • Trong thời gian sự kiện, người chơi đạt xếp hạng Quay Tinh Tú nhất định sẽ có thể nhận được thưởng hấp dẫn. 
   • Danh sách thưởng xếp hạng:
Hạng Phần thưởng
1 Hỏa ngọc *1, Hồng ngọc *15000
2 Mảnh Hỏa Ngọc *25, Hồng ngọc *10000
3 Duyên ngọc *1
4 – 5 Hổ phù *15
6 – 10 Hổ phù *10

 

 

Ưu Đãi Năm Mới

 1. Thời gian: 05h00 08/01/2024 – 04h59 11/01/2024
 2. Xuất hiện: giao diện Năm mới đủ đầy – Ưu đãi năm mới
 3. Cơ chế: 
 • Trong thời gian sự kiện sẽ mở bán các gói Ưu đãi hàng ngày và Thẻ tháng với giá hấp dẫn.
  • Ưu đãi hàng ngày: người chơi có thể dùng Kim phiếu để gia tăng số ngày có thể mua Ưu đãi mỗi ngày, thay vì 7 ngày như thông thường.
   • Danh sách gói mua:
Tên gói Giá mua Giới hạn mua Ưu đãi
Gói 1 1312 KP 1 Mỗi ngày người chơi có thể nhận các vật phẩm trong phần Sự kiện – Ưu đãi mỗi ngày miễn phí, kéo dài trong 84 ngày.
Gói 2 2592 KP 1 Mỗi ngày người chơi có thể nhận các vật phẩm trong phần Sự kiện – Ưu đãi mỗi ngày miễn phí, kéo dài trong 168 ngày.

 

 

  • Thẻ tháng: người chơi có thể mua các gói thẻ tháng 12 tháng với giá ưu đãi.
 • Danh sách gói mua:
Tên gói Giá mua Giới hạn mua Ưu đãi
Gói 12 tháng thường 792 KP 1
 • Nhận ngay 3600 Vàng + 120 mảnh Trang bị SSR ngẫu nhiên.
 • Mỗi ngày nhận 150 Vàng + 1 mảnh Trang bị SSR ngẫu nhiên.
Gói 12 tháng VIP 1312 KP 1
 • Nhận ngay 8160 Vàng + 240 mảnh Trang bị SSR ngẫu nhiên.
 • Mỗi ngày nhận 350 Vàng + 2 mảnh Trang bị SSR ngẫu nhiên.