Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Xuyên Vân Thương

21/11/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Xuyên Vân Thương Hỏa Liêu Nguyên
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Công: 70720 Khi người mặc tung Tuyệt kỹ, Bội thương tăng 2%; hiệu ứng này duy trì đến hết trận, tối đa cộng dồn 5 lớp
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Phá Đỡ: 24.0% Trang bị
Nâng bậc Bội thương tăng lên 3%.
Bạo Kích: 40.0% Trang bị
Khi Bội thương cộng dồn tăng đạt mức tối đa, Kỹ thương tăng 20%.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao