Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Vòng Tiêu Tinh

27/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Vòng Tiêu Tinh Nhập Vân Tiêu
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Máu: 1662533
Công: 30308
Trong 25 giây từ Khai chiến, người mặc tăng 30% Bạo kích.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Bạo Thương: 48.0% Trang bị
Nâng bậc Bạo kích tăng lên 50%.
Phá Đỡ: 40.0% Trang bị
Trong 25 giây từ Khai chiến, người mặc tăng 25% Kỹ thương.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao