Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Vòng Lục Bảo

29/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Vòng Lục Bảo Thanh Phong Vũ
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Máu: 1662533
Công: 30308
Mỗi 15 giây lại giúp tướng phe ta đang thấp Máu nhất được hồi máu bằng 75% Công.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Miễn Bạo: 12.0%
Đỡ Đòn: 12.0%
Trang bị
Nâng bậc Lượng Máu hồi gia tăng lên 125% chỉ số Công.
Phá Đỡ: 40.0% Trang bị
Thời gian hồi chiêu của hiệu ứng hồi máu giảm còn 12 giây, ngoài ra cũng giúp tạo cho mục tiêu một lá chắn bằng 125% Công.