Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Ngọc Du Long

29/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Ngọc Du Long Hóa Long Lăng
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Máu: 1662533
Công: 30308
Khi người mặc tung Tuyệt kỹ, Bội thương tăng 3% trong 12 giây; tối đa cộng dồn 3 lớp.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Bạo Kích: 12.0%
Phá Đỡ: 12.0%
Trang bị
Nâng bậc Bội thương tăng lên 5%.
Phá Đỡ: 40.0% Trang bị
Khi Bội thương cộng dồn tăng đạt mức tối đa, Bạo kích và Phá đỡ tăng 16%.