Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Ngọa Sư Ngọc

29/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Ngọa Sư Ngọc Viện Trợ Tâm
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Máu: 1662533
Công: 30308
Giúp tăng 2.5% Miễn thương và Bội thương cho tướng phe ta gần nhất.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Bạo Kích: 12.0%
Phá Đỡ: 12.0%
Trang bị
Nâng bậc Miễn thương và Bội thương tăng lên 3.8%.
Phá Đỡ: 40.0% Trang bị
Tướng thấp Máu nhất trên chiến trường cũng nhận được hiệu lực tương tự. Nếu cả hai trường hợp là cùng một mục tiêu, hiệu ứng này có thể cộng dồn.