Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mũ Nghịch Quyết

27/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Mũ Nghịch Quyết Tiền Tri Quyết
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Máu: 3879245 Khi người mặc tung Tuyệt kỹ sẽ nhận Lá chắn bằng 100% Công; hiệu ứng này không cộng dồn.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Miễn Thương: 18.0% Trang bị
Nâng bậc Lá chắn theo Công tăng lên 140%.
Miễn Bạo: 40.0% Trang bị
Khi Lá chắn còn hiệu lực, giảm 20% Kỹ thương gánh chịu.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao