Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Hạc Vũ Phiến

27/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Hạc Vũ Phiến Lưu Kim Thạch
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Công: 70720 Khi người mặc máu cao hơn 60%, Kỹ thương tăng 20%.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Bạo Kích: 24.0% Trang bị
Nâng bậc Kỹ thương tăng lên 33%.
Bạo Kích: 40.0% Trang bị
Khi người mặc máu cao hơn 60%, Bạo kỹ tăng 50%.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao