Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Đao Chạm Ngọc

27/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Đao Chạm Ngọc (Cấp 120) Bát Diện Chấn
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Công: 70720 Mỗi giây trữ một lớp cộng dồn; tối đa 20 lớp. Khi người mặc tung Tuyệt kỹ sẽ dùng hết các lớp cộng dồn đấy, qua đó được tăng 0.75% Kỹ thương theo mỗi lớp cộng dồn; hiệu ứng kéo dài 3 giây.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Bạo Kích: 24.0% Trang bị
Nâng bậc Tỷ lệ lớp cộng dồn tương ứng Kỹ thương được tăng lên 1%.
Bạo Kích: 40.0% Trang bị
Ngưỡng tích trữ lớp cộng dồn tối đa được tăng lên 25, ngoài ra mỗi 4% Máu tổn thất cũng giúp trữ một lớp cộng dồn.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao