Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Áo Da Khảm Ngọc

29/12/2022

Trang Bị Kỹ Năng Trang Bị
Áo Da Khảm Ngọc Phản Chấn Thương
Thuộc tính Hiệu ứng kỹ năng
Thủ: 50465 Phản sát thương tăng 8%.
Đặc tính Hiệu ứng tăng sao
Miễn Thương: 18.0% Trang bị
Nâng bậc Phản sát thương tăng lên 12%.
Đỡ Đòn: 40.0% Trang bị
Suốt 5 giây sau khi chịu Bạo thương (sát thương bạo kích), chỉ số Phản sát thương của người mặc trang bị này được tăng 12%, hiệu ứng này hồi chiêu 10 giây.

 

*Chỉ số tối đa khi Nâng Cấp đạt Cấp 120 và Nâng Bậc đạt 6 Sao