Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Sự kiện vòng quay trang phục Lữ Linh Khởi – Tử Diễm Liêm

23/03/2023

Không chỉ ra mắt trang phục mới Liệt Diễm Nữ Tướng của Lữ Linh Khởi, sự kiện này còn là cơ hội để các Chủ công sở hữu thêm các vật phẩm giá trị trong game như: Binh phù – Nghĩa Tự Kỵ, Binh phù – Ngự Kiếm Sư… Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về sự kiện này qua bài viết dưới đây!

 

I. Thông tin sự kiện

1. Thời gian sự kiện: Từ 05:00:00 ngày 23/03/2023 tới 04:59:59 ngày 28/03/2023

Sau khi sự kiện kết thúc, Chủ công không thể quay, nhưng có thể nhận quà mốc đã mở và đổi Liêm huy cho đến hết 04:59:59 30/03/2023.

2. Điều kiện: Máy chủ đã mở tới ngày thứ 8

3. Cách tham gia: Tìm kiếm nút “Sự kiện Đặc biệt” ở góc trên bên phải trên màn hình chính

 

II. Thể lệ sự kiện

1. Cách chơi:

 • Người chơi đăng nhập vào game và bấm vào nút sự kiện tại sảnh chính. Để tham gia, người chơi cần dùng 21 Kim Phiếu cho mỗi lần quay. Mỗi lần quay sẽ nhận được quà và một lần tích lũy để đổi các mốc quà
 • Có 3 dạng quay là 1 lần – 10 lần – 50 lần. Phần 50 lần đang bị khuất nên các Chủ công kéo nhẹ màn hình lên để thấy
 • Có 2 loại quà: quà lượt quay (xem góc trái trên) và quà tích lũy (xem bên phải)

2. Quà sau mỗi lần quay:

Giải Quà Tỉ lệ
Giải đặc biệt Ngẫu nhiên một trong các món: Hộp quà cực phẩm, Hộp quà cao cấp, Hộp quà giá trị, 50-100 Liêm huy 1%
Giải trung Ngẫu nhiên một trong các món: Hổ phù, 5 Mảnh trang bị SSR, 10-20 Liêm huy 16%
Giải sơ Ngẫu nhiên một trong các món: 500 Bộ thạch, 500 Kỵ thạch, 500 Cung thạch, 20 Thép tinh luyện, 20 Da bò sáp, 20 Gỗ bạch dương, 1-5 Liêm huy 81%
 • Hộp quà cực phẩm: Tự chọn một trong các món Binh phù Nghĩa Tự Kỵ, Binh phù Ngự Kiếm Sư, 100 Hổ phù.
 • Hộp quà cao cấp: Tự chọn một trong các món Tướng SSR tự chọn, Hồn ấn SSR tự chọn, Trang bị SSR tự chọn, Duyên ngọc
 • Hộp quà giá trị: Tự chọn một trong các món Kỳ lệnh (cao) tự chọn, Trung khu lệnh, Bí kíp chiến thuật

3. Quà tích lũy: Khi tích lũy đủ số lần quay trong sự kiện, Chủ công sẽ nhận được quà tương ứng

Mốc tích lũy Quà
1 lần 2 Hổ phù
3 lần 500 Vàng
6 lần 60 Liêm huy
12 lần 120 Liêm huy
20 lần 5 Hổ phù
40 lần 250 Liêm huy
80 lần 500 Liêm huy
150 lần Hộp quà cao cấp
400 lần Trang phục Lữ Linh Khởi – Tử Diễm Liêm
 • Trang phục Lữ Linh Khởi – Tử Diễm Liêm: Mở khóa sẽ:
  • Mọi tướng Tăng máu +2%
  • Mọi tướng Tăng thủ +2%
  • Mọi tướng Tăng công +2%

4. Quà đổi Liêm huy: Liêm huy có thể dùng để đổi tài nguyên trong Cái Thế Tranh Hùng

Quà Liêm huy cần Giới hạn đổi
Binh phù – Nghĩa Tự Kỵ 3000 1
Binh phù – Ngự Kiếm Sư 3000 1
Binh phù – Đan Dương Sư 3000 1
100 Hổ phù 3000 1
4 Thú ấn SSR tự chọn 3000 1
Rương tướng SSR tự chọn 700 2
Trang bị SSR tự chọn 700 2
Đá nâng sao (siêu) 550 2
Binh phù – Hổ Báo Kỵ 400 1
Binh phù – Cảm Tử Binh 400 1
Kỳ lệnh (cao) tự chọn 300 3
Trung khu lệnh 300 3
Bí kíp Chiến thuật 300 3
Rương tướng SR tự chọn 120 5
Hổ phù 25 20
Ngọc bội 20 20
5 Đá nâng cấp SR 15 30
500 Hồng ngọc 5 50
10000 Xu 1 999
 • Rương tướng SSR tự chọn bao gồm: Hoa Đà, Giả Hủ, Đổng Trác, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lữ Linh Khởi, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Trương Tinh Thái, Từ Thứ, Điển Vi, Hứa Chử, Tuân Úc, Trương Cáp, Thái Sử Từ, Tôn Sách, Bộ Luyện Sư
 • Rương tướng SR tự chọn bao gồm: Tào Nhân, Bàng Đức, Mã Vân Lộc, Quan Bình, Ngụy Diên, Pháp Chính, Hoàng Cái, Tôn Kiên, Lỗ Túc, Thái Vân Cơ, Viên Thuật, Hoa Hùng, Trần Cung

 

III. Lưu ý

Quà nhận được từ sự kiện (trừ Liêm huy) sẽ được gửi qua thư cho Chủ công. Vui lòng kiểm tra hòm thư trong game để nhận quà. Nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thư có thể mất một thời gian để gửi tới.

Binh phù có thể bị gửi trùng. Chủ công vui lòng kiểm tra xem mình đã sở hữu loại lính tương ứng chưa trước khi đổi.

Sau khi nạp Kim phiếu, các Chủ công có thể thoát giao diện sự kiện rồi vào lại nếu số Kim phiếu chưa được cập nhật

Sau khi sử dụng Kim phiếu trong sự kiện, số Kim phiếu trong game có thể tạm thời chưa cập nhật. Tuy nhiên Kim phiếu đã được sử dụng trước đó nên chắc chắn các Chủ công sẽ không thể sử dụng thêm

Sau 04:59:59 ngày 30/03/2023, Liêm huy không sử dụng sẽ được quy đổi thành Vàng và gửi cho Chủ công qua thư theo tỉ lệ 1 Liêm huy = 8 Vàng. Thời gian chuyển đổi có thể kéo dài, mong Chủ công kiên nhẫn.