Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Ra mắt sự kiện: Thuyền cỏ mượn tên

31/01/2023

Sự kiện mới với tên gọi “Thuyền Cỏ Mượn Tên” sẽ chính thức ra mắt trong tháng 2 này. Các Chủ Công hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

 • Thời gian sự kiện: Sự kiện kéo dài trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày thứ 22 mở server, cụ thể như sau:
Server Ngày mở server (N) SK Thuyền Cỏ Mượn Tên (N+21)
S1 – S5 11/01 01/02
S6 – S8 12/01 02/02
S9 – S11 13/01 03/02
S12 – S13 14/01 04/02
S14 – S15 15/01 05/02
S16 – S18 16/01 06/02
S19 – S20 17/01 07/02
S21 – S23 18/01 08/02
S24 – S25 19/01 09/02
S26 – S27 20/01 10/02
S28 – S29 21/01 11/02
S30 – S31 22/01 12/02
S32 – S33 23/01 13/02
S34 – S35 24/01 14/02
S36 – S37 25/01 15/02
S38 – S39 26/01 16/02
S40 – S41 27/01 17/02
S42 – S43 28/01 18/02
S44 29/01 19/02
S45 30/01 20/02
S46 – S47 31/01 21/02
S48 – … 01/02 22/02
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đạt cấp 20 trở lên và đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5-7
 • Lưu ý: Sau khi sự kiện kết thúc, phần thưởng mốc chưa nhận sẽ được gửi qua thư. Thuyền Cỏ và Ván Thuyền chưa sử dụng sẽ đổi thành Xu (theo tỉ lệ 1 Thuyền Cỏ = 10.000 Xu, 1 Ván Thuyền = 1.000 Xu). Chủ công chú ý sử dụng hết Thuyền Cỏ và Ván Thuyền trước khi sự kiện kết thúc.
 • Cách tham gia:
  • Bước 1: Chọn thưởng tự chọn

 

   • Trước khi cho thuyền cỏ ra trận, cần chọn phần thưởng để đưa vào Bảo vật hiếm có trước. Mỗi phần thưởng có số lần nhận giới hạn trong thời gian sự kiện, khi đạt giới hạn sẽ không thể chọn được nữa. Nội dung phần thưởng bao gồm:
Phần thưởng Giới hạn nhận
Tướng SSR tự chọn 2
Gói lệnh thăng tiến SSR 2
Sách võ quán quân 2
Duyên Ngọc 2
Thú ấn ngẫu nhiên các loại 5 mỗi loại
   • Rương tướng SSR tự chọn bao gồm: Hoa Đà, Giả Hủ, Đổng Trác, Viên Thiệu, Công Tôn Toản, Lữ Linh Khởi, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung, Trương Tinh Thái, Từ Thứ, Điển Vi, Hứa Chử, Tuân Úc, Trương Cáp, Thái Sử Từ, Tôn Sách, Bộ Luyện Sư.
  • Bước 2: Thuyền cỏ ra trận

 

   • Có thể cho ra trận 1 hoặc 10 thuyền cỏ. Mỗi thuyền cỏ ra trận thu được tên và một phần thưởng ngẫu nhiên (Bí bảo: 77.5% , Trân bảo: 20%, Bảo vật hiếm có: 2.5%)

 

   • Tích lũy ra trận đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Vật phẩm Số lần ra trận
1888 Vàng 20
10 Hổ Phù 50
Đá nâng sao (Siêu) 70
Thú ấn SSR ngẫu nhiên 100
3888 Vàng 150
Sơ lược về Vũ An (Dùng lĩnh ngộ kỹ năng) 200
Thú Ấn SSR tự chọn 300
5888 Vàng 400
Đá đúc tinh (Cao) (Dùng trong Đúc tinh Pháp Bảo) 500
8888 Vàng 600
Pháp bảo SSR tự chọn 700
Đại chiến Xi Vưu (Dùng lĩnh ngộ kỹ năng)

800

   • Số lượng tên tích lũy dùng để lưu danh sử sách thành tích của Chủ công trong lần sự kiện này, không có tác dụng quy đổi ra quà.
 • Danh sách nhiệm vụ:

  • Có thể làm nhiệm vụ để lấy Ván Thuyền. Dùng 10 Ván Thuyền để ghép thành 1 Thuyền Cỏ
  • Hoàn thành 6 nhiệm vụ mỗi ngày có thể nhận được 50 vàng và 2 Thuyền cỏ
  • Danh sách nhiệm vụ và phần thưởng gồm:
Nhiệm vụ Phần thưởng
Điểm danh 1 lần 10 vàng & 3 ván thuyền
Tổ đội Ải thú ấn 5 lần 10 vàng & 5 ván thuyền
Chơi Đấu thường 5 lần 10 vàng & 3 ván thuyền
Chơi Đấu Hạng 5 lần 10 vàng & 5 ván thuyền
Chơi 1 minigame (câu cá, hái dược…) 10 vàng & 2 ván thuyền
Dùng Xẻng đào 3 lần 10 vàng & 3 ván thuyền
 • Tiệm vật tư (Giao dịch):

  • Có thể mua thêm Thuyền Cỏ bằng Vàng hoặc Kim Phiếu tại Tiệm vật tư
Vật phẩm Giá Giới hạn trong cả sự kiện
2 Thuyền 400 Vàng 50
300 Vàng & 5 Thuyền 120 KP 2
980 Vàng & 15 Thuyền 392 KP 3
1980 Vàng & 25 Thuyền 792 KP 5
3280 Vàng & 40 Thuyền 1312 KP 5
6480 Vàng & 80 Thuyền 2592 KP 5
  • Ngoài ra mỗi ngày tiệm cũng sẽ có một phần quà nhỏ tặng cho các chủ công tham quan mua sắm