Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Ra mắt chuỗi sự kiện Phi Long và Quỹ Bá Nghiệp

11/03/2024

Chuỗi sự kiện Phi Long cùng Quỹ Bá Nghiệp chính thức ra mắt tại Garena Cái Thế Tranh Hùng từ ngày 12/03/2024. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

 

Chuỗi sự kiện Lễ Hội Phi Long

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 19/03/2024.
 2. Xuất hiện: icon Lễ Hội Phi Long ngoài màn hình game.
 3. Cơ chế: trong thời gian sự kiện sẽ mở khóa các sự kiện hấp dẫn.

 

Lễ Hội Phi Long

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 19/03/2024.
 2. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Lễ Hội Phi Long.
 3. Cơ chế:
 • Quà báo danh

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
  • Danh sách thưởng đăng nhập:
Ngày Thưởng đăng nhập
Ngày 1 Vàng *288
Ngày 2 Hổ phù *2
Ngày 3 Ngọc bội *2
Ngày 4 Mảnh Hỏa ngọc *2
Ngày 5 Tử thạch *2
Ngày 6 Hẹn hò thuyền hoa *2
Ngày 7 Mảnh Hỏa ngọc *3

 

 • Quà nhiệm vụ

  • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ mở các nhiệm vụ ngày. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể nhận thưởng vật phẩm sự kiện và Vàng.
  • Danh sách nhiệm vụ và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng
Vàng Lễ Hội Phi Long Xu Phi Long
Quay tướng 3 lần 10 10
Đi ải Thú ấn 7 lần 10 5
Đấu thường 7 lần 10 5
Tiêu hao 500 Thể lực 10 5
Tiêu hao 700 Thể lực 10 5
Đi ải Kinh nghiệm 2 lần 10 5
Đi ải Nâng bậc 2 lần 10 5
Tích lũy nạp 120 KP 100 1
Hoàn thành 7 nhiệm vụ bất kỳ 100 1
Tổng có thể nhận mỗi ngày 270 10 10 10 10 2

 

 • Thu thập đổi quà

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng các vật phẩm sự kiện nhận được từ nhiệm vụ hàng ngày và ưu đãi để đổi thưởng hấp dẫn.
  • Danh sách đổi thưởng:
Thưởng Tiêu hao vật phẩm mỗi lần đổi Giới hạn đổi
Phi Long chúc phúc *1 10 Xu Phi Long + 20 Lễ + 20 Hội + 20 Phi + 20 Long 8
Phi Long bất ngờ *1 5 Xu Phi Long + 10 Lễ + 10 Hội + 10 Phi + 10 Long 10
Phi Long hào lễ *1 5 Lễ + 5 Hội + 5 Phi + 5 Long 10
Hổ phù *1 1 Xu Phi Long 10
Hồng ngọc *200 5 Lễ 20
Xu may mắn *2000 5 Hội 20
Phiếu kỹ năng Sơ *2 5 Phi 20
Xu *50000 5 Long 20

 

   • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Phi Long chúc phúc Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *25.

Mỹ nhân SSR tự chọn *1.

Pháp bảo SSR ngẫu nhiên *1.

Duyên ngọc *1.

Đá cầu phúc *1.

Đá đột phá UR *1.

Phi Long bất ngờ Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *10.

Hẹn hò thuyền hoa *10.

Hổ phù *12.

Ngọc bội *15.

Tử thạch *15.

Phi Long hào lễ Nhận ngẫu nhiên 1 thưởng trong gói Vàng *188.

Hổ phù *1.

Hẹn hò thuyền hoa *1.

Ngọc bội *1.

Tử thạch *1.

 

 • Ưu đãi Phi Long

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói Quà Phi Long ưu đãi hấp dẫn.
  • Danh sách gói quà Phi Long:
Tên gói quà Vật phẩm trong gói Giá mua (KP) Giới hạn mua
Quà Phi Long 1 Hổ phù *5, Vàng *300, Phi long tự chọn *30 120 1
Quà Phi Long 2 Hổ phù *10, Vàng *680, Phi long tự chọn *70 272 1
Quà Phi Long 3 Quay may mắn *1, Phi Long thịnh thế *1, Vàng *980 392 2
Quà Phi Long 4 Quay may mắn *2, Phi Long thịnh thế *2, Vàng *1980 792 2
Quà Phi Long 5 Quay may mắn *3, Phi Long thịnh thế *4, Vàng *3880 1552 2

 

 • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Quay may mắn Chọn 1 thưởng trong gói Hẹn hò thuyền hoa *4.

Hổ phù *5.

Ngọc bội *6.

Vé may mắn *6.

Tử thạch *6.

Phi Long tự chọn Chọn 1 thưởng trong gói Lễ *1.

Hội *1.

Phi *1.

Long *1.

Phi Long thịnh thế Nhận tất cả thưởng trong gói Xu Phi Long *5.

Lễ *10.

Hội *10.

Phi *10.

Long *10.

 

 

Vòng Quay Phi Long

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 19/03/2024.
 2. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Vòng Quay Phi Long.
 3. Cơ chế:
 • Vòng quay

  • Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Phi Long Lệnh để quay thưởng, mỗi lần quay sẽ nhận được thưởng ngẫu nhiên và 20 Sách Phi Long.
  • Mỗi lần quay thưởng sẽ kích hoạt 1 viên ngọc ngẫu nhiên, có tỷ lệ kích hoạt trùng các viên ngọc đã kích hoạt trước đó. Khi tất cả ngọc được kích hoạt, người chơi nhận thêm 100 Sách Phi Long, sau đó tất cả ngọc sẽ trở về trạng thái chưa kích hoạt.
  • Danh sách thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng
Mảnh Hỏa ngọc *20
Đá đột phá UR *1
Thăng hoa Tinh thể Tự chọn *1
Duyên ngọc *1
Mảnh Hỏa ngọc *10
Trung khu lệnh *1
Bí kíp Chiến thuật *1
Gói lệnh thăng tiến SSR *1
Hổ phù *5
Ngọc bội *5
Hẹn hò thuyền hoa *5
Vé may mắn *5
Mảnh Hỏa ngọc *1
Hổ phù *1
Ngọc bội *1
Tử thạch *1
Tình hoa SSR *10
Mảnh trang bị SSR *2
Đá mị lực *50
Đột phá Tinh thể ngẫu nhiên *2
Hồng ngọc *500
Phiếu kỹ năng Sơ *2
Bảo thạch (trung) *3
Bí dược R *5
Xu may mắn *2000
Hộp thân mật *5

 

 • Bảo Các

  • Sách Phi Long có thể được dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn trong Bảo Các.
   • Bảo Các bao gồm 5 tầng (thấp nhất là tầng 5, cao nhất là tầng 1), mỗi tầng lại có các phần thưởng khác nhau. Người chơi cần đổi thưởng ở tầng thấp ít nhất 1 lần, sau đó mới có thể đổi thưởng ở tầng cao hơn.
   • Thưởng ở tầng 1 có thể đổi không giới hạn.
  • Khi sự kiện kết thúc, Sách Phi LongPhi Long Lệnh chưa sử dụng sẽ được thu hồi. Sách Phi Long sẽ đổi thành lượng Xu nhất định và gửi qua thư.
   • Danh sách đổi thưởng:
Tầng Vật phẩm Giá mỗi lần đổi Giới hạn đổi
1 Nguyên liệu quý tự chọn *1 2500 Không giới hạn
2 Đá cầu phúc *1 1500 1
Mảnh Hỏa ngọc *25 1500 1
3 Đá đột phá UR *1 1000 1
Duyên ngọc *1 1000 1
Mỹ nhân SSR tự chọn *1 1000 1
4 Trung khu lệnh *1 500 1
Bí kíp Chiến thuật *1 500 1
Sách võ quán quân *1 500 1
Mảnh Hỏa ngọc *10 500 1
5 Hổ phù *5 300 1
Ngọc bội *6 300 1
Hẹn hò thuyền hoa *5 300 1
Vé may mắn *6 300 1
Tình hoa SSR *200 300 1

 

   • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Nguyên liệu quý tự chọn Chọn 1 thưởng trong gói Hỏa ngọc *1.

Đá cầu phúc *2.

Đá đột phá UR *3.

Duyên ngọc *3.

Đá nâng sao (Siêu) *4.

 

 

Tiệm Sự kiện

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 19/03/2024.
 2. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Tiệm Sự kiện hoặc Sự kiện – Tiệm Sự kiện .
 3. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có mua các gói quà Phi Long Lệnh hấp dẫn.
 • Danh sách gói Phi Long Lệnh:
Tên gói Vật phẩm Giá mua Giới hạn mua
Phi Long Lệnh 1 Phi Long Lệnh *2, Xu *5000 500 vàng 60
Phi Long Lệnh 2 Vàng *300, Phi Long Lệnh *6 120 KP 2
Phi Long Lệnh 3 Vàng *980, Phi Long Lệnh *18 392 KP 5
Phi Long Lệnh 4 Vàng *1680, Phi Long Lệnh *30 672 KP 5
Phi Long Lệnh 5 Vàng *3280, Phi Long Lệnh *55, Lì xì 588 *1 1312 KP 5
Phi Long Lệnh 6 Vàng *6480, Phi Long Lệnh *100, Lì xì 888 *1 2592 KP Không giới hạn
Phi Long Lệnh 7 Vàng *300, Phi Long Lệnh *4, Hộp thân mật *10 120 KP Không giới hạn

 

 

Quà Phi Long – Tích Lũy Nạp

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 19/03/2024.
 2. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Quà Phi Long hoặc Sự kiện – Quà Phi Long.
 3. Cơ chế: 
 • Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp Kim phiếu đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách mốc nạp và thưởng:

Mốc nạp (KP)

Thưởng đạt mốc
250 Hổ phù *3, Hồng ngọc *1000, Xu *58888
700 Quay may mắn *1,  Hồng ngọc *1500, Xu *88888
1400 Quay may mắn *2, Hồng ngọc *2000, Xu *158888
2300 Quay may mắn *3, Hồng ngọc *3000, Xu *288888
3500 Duyên ngọc *1, Mảnh trang bị SSR *10,  Xu *388888
5000 Mảnh Hỏa ngọc *20, Mảnh trang bị SSR *10,  Xu *488888
7000 Mảnh Hỏa ngọc *30, Mảnh trang bị SSR *20, Xu *588888
9000 Đá cầu phúc *1, Mảnh trang bị SSR *20, Xu *688888
13000 Hỏa ngọc *1, Đá cầu phúc *1, Xu *788888
18000 Đá xích hà *1, Hỏa ngọc *2, Xu *888888

 

Quỹ Bá Nghiệp

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 04h59 11/04/2024.
 2. Xuất hiện: icon Quỹ Bá Nghiệp ngoài màn hình game.
 3. Điều kiện mở: máy chủ mở trước 04h59 ngày 12/02/2024.
 4. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể đăng nhập để nhận thưởng quà Bá nghiệp.
 • Với Quà cơ bản: người chơi đăng nhập để nhận thưởng.
 • Với Quỹ Bá nghiệp: người chơi đã kích hoạt cả Thẻ tháng lẫn Thẻ tháng VIP sẽ có thể mua Quỹ Bá nghiệp.
  • Sau khi mua Quỹ Bá nghiệp, người chơi nhận ngay 1980 Vàng. Nhận thưởng Bá nghiệp sẽ không chịu ảnh hưởng bởi trạng thái kích hoạt của Thẻ tháng và Thẻ tháng VIP.
  • Thưởng Quỹ Bá nghiệp sẽ mở dần theo số ngày đăng nhập của người chơi. Người chơi mua Quỹ vào ngày bất kỳ sẽ mở khóa thưởng của ngày hôm đó và các ngày trước đó.
 • Danh sách quà theo ngày:
Ngày Quà cơ bản (miễn phí) Quà Quỹ Bá nghiệp (792 KP mở khóa)
1 Hổ phù *1 Rương Bá nghiệp chí tôn *1
2 Vàng *100 Vàng *888
3 Vàng *100 Rương Bá nghiệp bí ẩn *1
4 Vàng *100 Vàng *888
5 Vàng *100 Mảnh Hỏa ngọc *10
6 Vàng *100 Vàng *888
7 Hổ phù *1 Duyên ngọc *1
8 Vàng *100 Vàng *888
9 Vàng *100 Vàng *888
10 Vàng *100 Rương Bá nghiệp bí ẩn *1
11 Vàng *100 Vàng *888
12 Vàng *100 Mảnh Hỏa ngọc *10
13 Vàng *100 Vàng *888
14 Hổ phù *1 Đá cầu phúc *1
15 Vàng *100 Vàng *888
16 Vàng *100 Vàng *888
17 Vàng *100 Rương Bá nghiệp bí ẩn *1
18 Vàng *100 Vàng *888
19 Vàng *100 Mảnh Hỏa ngọc *10
20 Vàng *100 Vàng *888
21 Hổ phù *1 Mỹ nhân UR Tuyệt Phong Hoa tự chọn *1
Tổng nhận Hổ phù *4, Vàng *1700 Bá nghiệp chí tôn *1, Bá nghiệp bí ẩn *3, Vàng *9768, Mảnh Hỏa ngọc *30, Duyên ngọc *1, Đá cầu phúc *1, Mỹ nhân UR Tuyệt Phong Hoa tự chọn *1

 

  • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Bá nghiệp chí tôn Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *25.

Đá cầu phúc *1.

Mỹ nhân SSR tự chọn *1.

Pháp bảo SSR tự chọn *1.

Trang bị SSR tự chọn có phụ kiện *1.

Duyên ngọc *1.

Đá đột phá UR *1.

Bá nghiệp bí ẩn Chọn 1 thưởng trong gói Trung khu lệnh *1.

Bí kíp Chiến thuật *1.

Gói lệnh thăng tiến SSR *1.

 

Quà Hoàn Lại

 1. Thời gian: 05h00 12/03/2024 – 05h00 15/03/2024.
 2. Xuất hiện: Sự kiện.
 3. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể nhận các phần quà miễn phí và tiêu phí hấp dẫn.
 • Người chơi sẽ khởi đầu với mốc 1, nhận quà miễn phí. Từ sau mốc 1 sẽ có các mốc quà miễn phí và tiêu phí khác nhau. Người chơi sẽ cần mở khóa mốc quà trước để có thể mở khóa các mốc sau.
 • Danh sách các mốc quà:
Mốc quà Phần thưởng Điều kiện mở khóa
1 Vàng *50, Hồng ngọc *500 Nhận miễn phí
2 Quay may mắn *1, Vàng *60 24 KP mở khóa
3 Hổ phù *1, Hồng ngọc *500 Nhận miễn phí
4 Quay may mắn *2, Vàng *300, Hồng ngọc *2000 Nhận miễn phí
5 Mảnh trang bị SSR *5, Hồng ngọc *1000 Nhận miễn phí
6 Hổ phù *2, Hồng ngọc *1000 120 KP mở khóa
7 Quay may mắn *2, Mảnh Hỏa ngọc *10, Vàng *980, Hồng ngọc *5000 392 KP mở khóa
8 Tình hoa SR *150, Mảnh Mỹ nhân SSR ngẫu nhiên *5 Nhận miễn phí
9 Tình hoa SSR *150, Quay may mắn *1 Nhận miễn phí
10 Quay may mắn *2, Hộp bí bảo *1, Vàng *1980, Hồng ngọc *10000 792 KP mở khóa
11 Tình hoa SSR *300, Mảnh Hỏa ngọc *5 Nhận miễn phí
12 Tình hoa UR *300, Quay may mắn *2 Nhận miễn phí

 

 • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Quay may mắn Chọn 1 thưởng trong gói Hẹn hò thuyền hoa *4.

Hổ phù *5.

Ngọc bội *6.

Vé may mắn *6.

Tử thạch *6.

Hộp bí bảo Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *25.

Mỹ nhân SSR tự chọn *1.

Pháp bảo SSR ngẫu nhiên *1.

Duyên ngọc *1.

Đá cầu phúc *1.

Đá đột phá UR *1.