Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Giới thiệu tính năng mới Quân nhu

26/09/2023

Tính năng Quân nhu đã chính thức ra mắt trong game Cái Thế Tranh Hùng vào cuối tháng 9/2023 để giúp các Chủ công quy đổi các vật phẩm thừa thành tài nguyên tăng lực chiến. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về tính năng này!

  • Người chơi có thể tham gia vào tính năng Quân Nhu trong thành trì. Đây là một tính năng cho phép người chơi tiêu hao vật phẩm (trang bị, nguyên liệu) để tăng chỉ số cơ bản cho toàn bộ các Tướng.
  • Khi người chơi sử dụng trang bị hoặc nguyên liệu vào tính năng Quân Nhu, các vật phẩm này sẽ được chuyển hóa thành EXP (kinh nghiệm) để tăng cấp Quân Nhu. Khi tăng cấp thành công, người chơi sẽ nhận được các chỉ số cộng thêm như Công, Thủ, Máu, Bội Thương, Giảm Thương,…
  • Có hai loại hệ thống Cấp tăng chỉ số bao gồm: Hệ thống Cấp Quân Nhu và Hệ thống Cấp Trang Bị
  • Hệ thống Cấp Quân Nhu, bao gồm 500 Cấp, sẽ tăng các chỉ số cơ bản: Công, Thủ, Máu. Nguyên liệu có thể sử dụng trong hệ thống này bao gồm các nguyên liệu thăng cấp như Sách, phiếu kỹ năng,…
  • Hệ thống Cấp Trang Bị, bao gồm 30 Cấp, sẽ tăng các chỉ số nâng cao: % Máu, % Công, % Thủ, % Bội thương, % Giảm thương. Nguyên liệu có thể sử dụng trong hệ thống này bao gồm các vật phẩm như Trang bị, Thú ấn, Sách lược,…
  • Danh sách các vật phẩm có thể sử dụng trong tính năng Quân nhu: 
Vật phẩm EXP tương ứng Hệ thống áp dụng Điều kiện để sử dụng vật phẩm
Phiếu kỹ năng Sơ 75 Cấp Quân Nhu Tất cả 20 cấp độ kỹ năng đã đạt cấp 20
Phiếu kỹ năng Trung 300 Cấp Quân Nhu Tất cả 20 cấp độ kỹ năng đã đạt cấp 20
Phiếu kỹ năng Cao 1200 Cấp Quân Nhu Tất cả 20 cấp độ kỹ năng đã đạt cấp 20
Bộ binh lệnh (sơ) 5000 Cấp Quân Nhu Thuẫn sĩ, Thương sĩ, Thuẫn sư, Thương sư nâng đẳng đến bậc 3
Kỵ binh lệnh (sơ) 5000 Cấp Quân Nhu Dã kỵ, Chuẩn kỵ, Xung kỵ, Chiến kỵ nâng đẳng đến bậc 3
Cung binh lệnh (sơ) 5000 Cấp Quân Nhu Đoản cung, Tham mưu sĩ, Trường cung, Tham mưu sư nâng đẳng đến bậc 3
Sách bậc tướng Vàng 1 20 Cấp Quân Nhu Tướng ở cả 5 vị trí đạt cấp 1 trở lên
Sách bậc tướng Lam 1 20 Cấp Quân Nhu Tướng ở cả 5 vị trí đạt cấp 1 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 2 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 2 trở lên
Sách bậc tướng Lam 2 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 2 trở lên
Sách bậc tướng Lục 2 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 2 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 3 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 3 trở lên
Sách bậc tướng Lam 3 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 3 trở lên
Sách bậc tướng Lục 3 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 3 trở lên
Sách bậc tướng Cam 3 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 3 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 4 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 4 trở lên
Sách bậc tướng Lam 4 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 4 trở lên
Sách bậc tướng Lục 4 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 4 trở lên
Sách bậc tướng Cam 4 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 4 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 5 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 5 trở lên
Sách bậc tướng Lam 5 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 5 trở lên
Sách bậc tướng Lục 5 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 5 trở lên
Sách bậc tướng Cam 5 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 5 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 6 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 6 trở lên
Sách bậc tướng Lam 6 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 6 trở lên
Sách bậc tướng Lục 6 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 6 trở lên
Sách bậc tướng Cam 6 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 6 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 7 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 7 trở lên
Sách bậc tướng Lam 7 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 7 trở lên
Sách bậc tướng Lục 7 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 7 trở lên
Sách bậc tướng Cam 7 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 7 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 8 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 8 trở lên
Sách bậc tướng Lam 8 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 8 trở lên
Sách bậc tướng Lục 8 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 8 trở lên
Sách bậc tướng Cam 8 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 8 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 9 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 9 trở lên
Sách bậc tướng Lam 9 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 9 trở lên
Sách bậc tướng Lục 9 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 9 trở lên
Sách bậc tướng Cam 9 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 9 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 10 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 10 trở lên
Sách bậc tướng Lam 10 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 10 trở lên
Sách bậc tướng Lục 10 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 10 trở lên
Sách bậc tướng Cam 10 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 10 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 11 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 11 trở lên
Sách bậc tướng Lam 11 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 11 trở lên
Sách bậc tướng Lục 11 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 11 trở lên
Sách bậc tướng Cam 11 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 11 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 12 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 12 trở lên
Sách bậc tướng Lam 12 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 12 trở lên
Sách bậc tướng Lục 12 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 12 trở lên
Sách bậc tướng Cam 12 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 12 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 13 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 13 trở lên
Sách bậc tướng Lam 13 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 13 trở lên
Sách bậc tướng Lục 13 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 13 trở lên
Sách bậc tướng Cam 13 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 13 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 14 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 14 trở lên
Sách bậc tướng Lam 14 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 14 trở lên
Sách bậc tướng Lục 14 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 14 trở lên
Sách bậc tướng Cam 14 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 14 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 15 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 15 trở lên
Sách bậc tướng Lam 15 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 15 trở lên
Sách bậc tướng Lục 15 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 15 trở lên
Sách bậc tướng Cam 15 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 15 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 16 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 16 trở lên
Sách bậc tướng Lam 16 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 16 trở lên
Sách bậc tướng Lục 16 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 16 trở lên
Sách bậc tướng Cam 16 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 16 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 17 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 17 trở lên
Sách bậc tướng Lam 17 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 17 trở lên
Sách bậc tướng Lục 17 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 17 trở lên
Sách bậc tướng Cam 17 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 17 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 18 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 18 trở lên
Sách bậc tướng Lam 18 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 18 trở lên
Sách bậc tướng Lục 18 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 18 trở lên
Sách bậc tướng Cam 18 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 18 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 19 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 19 trở lên
Sách bậc tướng Lam 19 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 19 trở lên
Sách bậc tướng Lục 19 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 19 trở lên
Sách bậc tướng Cam 19 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 19 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 20 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 20 trở lên
Sách bậc tướng Lam 20 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 20 trở lên
Sách bậc tướng Lục 20 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 20 trở lên
Sách bậc tướng Cam 20 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 20 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 21 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 21 trở lên
Sách bậc tướng Lam 21 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 21 trở lên
Sách bậc tướng Lục 21 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 21 trở lên
Sách bậc tướng Cam 21 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 21 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 22 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 22 trở lên
Sách bậc tướng Lam 22 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 22 trở lên
Sách bậc tướng Lục 22 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 22 trở lên
Sách bậc tướng Cam 22 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 22 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 23 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 23 trở lên
Sách bậc tướng Lam 23 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 23 trở lên
Sách bậc tướng Lục 23 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 23 trở lên
Sách bậc tướng Cam 23 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 23 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 24 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 24 trở lên
Sách bậc tướng Lam 24 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 24 trở lên
Sách bậc tướng Lục 24 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 24 trở lên
Sách bậc tướng Cam 24 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 24 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 25 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 25 trở lên
Sách bậc tướng Lam 25 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 25 trở lên
Sách bậc tướng Lục 25 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 25 trở lên
Sách bậc tướng Cam 25 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 25 trở lên
Sách bậc tướng Vàng 26 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 26 trở lên
Sách bậc tướng Lam 26 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 26 trở lên
Sách bậc tướng Lục 26 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 26 trở lên
Sách bậc tướng Cam 26 20 Cấp Quân Nhu Bậc của 5 vị trí tướng đạt bậc 26 trở lên
Gấu – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Gấu – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Trâu – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rùa – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hổ – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Rắn – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Hươu – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cú – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Đả 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Vệ 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – An 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Hòa 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Đả 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Vệ 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – An 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Hòa 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Đả 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Vệ 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – An 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Cá – Hòa 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Thú thạch N 2 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Thú thạch R 10 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
Thú thạch SR 40 Cấp Quân Nhu Mang 20 Thú ấn cấp 40 SSR trở lên
[Càn] Theo lửa hành động·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Càn] Trên cây nở hoa·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Đóng cửa bắt giặc·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Đánh rắn động cỏ ·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Thay mận đổi đào·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Khẩu phật tâm xà·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
[Càn] Giấu trời qua biển·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Càn] Đục nước béo cò·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Dương đông kích tây·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Ám độ trần thương·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Bắt giặc bắt vua·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Rút củi đáy nồi·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
[Càn] Cách bờ ngắm lửa·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
[Càn] Phao chuyên dẫn ngọc·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Dĩ dật đãi lao·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
[Khôn] Từ không sinh có·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Kim thiền thoát xác·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
[Chấn] Điệu hổ ly sơn·Quỷ 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
Sách lược bộ SR 5000 Cấp Quân Nhu Bộ binh mang 3 Sách lược SSR
Sách lược kỵ SR 5000 Cấp Quân Nhu Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR
Sách lược cung SR 5000 Cấp Quân Nhu Cung binh mang 3 Sách lược SSR
Bộ binh lệnh (trung) 100 Cấp Trang Bị Thân vệ binh, Trảm doanh, Cảm tử binh nâng đẳng đến bậc 3
Kỵ binh lệnh (trung) 100 Cấp Trang Bị Thiết phù đồ, Vũ liệt doanh, Hổ báo kỵ nâng đẳng đến bậc 3
Cung binh lệnh (trung) 100 Cấp Trang Bị Kinh nỏ thủ, Thuật sĩ nâng đẳng đến bậc 3
Đao Chạm Ngọc 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Tứ Lăng Thương 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Rìu Thiên Thạch 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Kiếm lưu kim 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Xuyên Vân Thương 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Rìu Phân Sơn 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Thục Cẩm Bào 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Giáp Khảm Vàng 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Áo Da Khảm Ngọc 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Áo Gấm Rồng 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Giáp Quái Thú 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Hi Viêm Giáp 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Khảm Ngọc 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Lưu Ly 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Mã Não 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Nguyệt Minh 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Bạch Lân 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Mũ Nghịch Quyết 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Ngọa Sư Ngọc 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Nhẫn Long Phụng 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Đai Bạch Hổ 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Vòng Lục Bảo 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Ngọc Du Long 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Nhẫn Lan Tâm 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Vòng Tiêu Tinh 500 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Đá nâng sao (Siêu) 400 Cấp Trang Bị Mang 20 Trang bị SSR 6 sao trở lên
Sách võ quán quân 200 Cấp Trang Bị 20 Kỹ năng Lĩnh ngộ đến bậc 1
Sơ lược về Vũ An 500 Cấp Trang Bị 20 Kỹ năng Lĩnh ngộ đến bậc 2
Đại chiến Xi Vưu 1000 Cấp Trang Bị 20 Kỹ năng Lĩnh ngộ đến bậc 3
[Càn] Theo lửa hành động·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Càn] Trên cây nở hoa·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Đóng cửa bắt giặc·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Đánh rắn động cỏ ·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Thay mận đổi đào·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Khẩu phật tâm xà·Thần 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Càn] Giấu trời qua biển·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Càn] Đục nước béo cò·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Dương đông kích tây·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Ám độ trần thương·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Bắt giặc bắt vua·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Rút củi đáy nồi·Thần 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Càn] Cách bờ ngắm lửa·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Càn] Phao chuyên dẫn ngọc·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Dĩ dật đãi lao·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Khôn] Từ không sinh có·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Kim thiền thoát xác·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
[Chấn] Điệu hổ ly sơn·Thần 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
Sách lược bộ SSR 400 Cấp Trang Bị Bộ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
Sách lược kỵ SSR 400 Cấp Trang Bị Kỵ binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao
Sách lược cung SSR 400 Cấp Trang Bị Cung binh mang 3 Sách lược SSR 6 sao