Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Giới thiệu kỹ năng tướng Ngụy Võ Tào Tháo

05/02/2024

Ngụy Võ Tào Tháo là vị quân vương nhà Ngụy mới nhất xuất hiện trong sự kiện mừng Tết Giáp Thìn 2024 của Cái Thế Tranh Hùng. Hãy cùng tìm hiểu ngay kỹ năng của Ngụy Võ Tào Tháo có gì đặc biệt nhé!

Giới thiệu kỹ năng Ngụy Võ Tào Tháo

Chiến hữu: Tam phân đỉnh

 • Duyên 2: Phe ta còn 1 tướng, sẽ tăng cho tất cả tướng 3% Công và 3% Thủ; Khi tướng phe ta bị hạ, trả lại 20% thời gian hồi Tuyệt kỹ cho tướng còn sống, và giúp tất cả tướng phe ta nhận 30% Bạo kích và Phá đỡ, trong 8 giây
 • Duyên 3: Mỗi 12 giây, căn cứ theo số tướng còn lại của phe ta trong trận, cung cấp năng lượng cho toàn bộ tướng phe ta. Mỗi năng lượng tăng cho tướng phe ta 2% Bội thương và 2% Miễn thương, khi có tướng phe ta bị hạ, tất cả tướng phe ta nhận 5 năng lượng, tối đa 99 năng lượng.

 

Tuyệt kỹ: Ngụy tướng lệnh

Thời gian hồi chiêu: 10 giây, Ngụy Võ Tào Tháo tăng sĩ khí của tướng phe ta, Mỗi lớp sĩ khi tăng 8% Công, 8% Thủ, 10% Kỹ thương và 20% Tốc công, Sĩ khí của mỗi tướng tính riêng, sĩ khí kéo dài trong trận đấu bình thường, tối đa có thể cộng dồn 1 lần.

 • 3 sao: Sau Khởi kích, Ngụy Võ Tào Tháo triệu hồi Võ tướng và Mưu sĩ đắc lực của mình, Võ tướng và Mưu sĩ kế thừa thuộc tính của Ngụy Võ Tào Tháo, và tăng sức mạnh theo cấp Sĩ khí hiện tại. Khi Ngụy Võ Tào Tháo tung Ngụy tướng lệnh 1 lần nữa, sẽ triệu hồi Võ tướng và mưu sĩ đã bị hạ gục trước đó, Sĩ khí của võ tướng và mưu sĩ được triệu hồi là 0. Võ tướng và mưu sĩ có thể triệu hồi như sau:
  • Phá Quân Hứa Chử: Kế thừa 100% Máu, 75% Công và Thủ của Ngụy Võ Tào Tháo; Sĩ khí 1: Khi Hứa Chử gây sát thương cho mục tiêu sẽ kèm theo sát thương bằng 5% Máu tối đa của Hứa Chử; Sĩ khí 2: Hứa Chử tăng 20% Máu tối đa.
  • Thất Sát Điển Vi: Kế thừa 100% Công, 75% Máu và Thủ của Ngụy Võ Tào Tháo; Sĩ khí 1: Khi Điển Vi gây sát thương cho mục tiêu sẽ kèm thêm sát thương bằng 20% Công của Điển Vi; Sĩ khí 2: Điển Vi tăng 20% Công.
  • Tham Lang Hạ Hầu Đôn: Kế thừa 100% Thủ, 75% Máu và Công của Ngụy Võ Tào Tháo; Sĩ khí 1: Khi Hạ Hầu Đôn bị sát thương, có xác suất 12% gây cho kẻ tấn công choáng 1,2 giây; Sĩ khí 2: Hạ Hầu Đôn tăng 33% Kháng hiệu ứng.
  • Thiên Cơ Quách Gia: Kế thừa 85% Máu, 80% Công và Thủ của Ngụy Võ Tào Tháo; Sĩ khí 1: Mỗi 12 giây, Quác Gia tiêu 16% Máu hiện tại để chúc phúc cho tướng phe ta có máu thấp nhất, hồi phục lại 20% Máu đã mất; Sĩ khí 2: Khi Quách Gia chúc phúc, Ngụy Võ Tào Tháo nhận thêm 1 lần chúc phúc, nếu máu của Quách Gia thấp hơn 50%, bản thân sẽ nhận được chúc phúc.
  • Thiên Đồng Giả Hủ: Kế thừa 80% Công, Thủ và Máu của Ngụy Võ Tào Tháo; Sĩ khí 1: Khi Giả Hủ tấn công kẻ địch có xác suất 33% làm mục tiêu Trúng độc: mỗi giây gây sát thương bằng 1% Máu tối đa của mục tiêu, không quá 500% công của Giả Hủ, kéo dài 3 giây, tối đa 10 lớp cộng dồn; Sĩ khí 2: mỗi 8 giây, Giả Hủ sẽ gây sát thương cho toàn bộ tướng địch bằng 120% Công, gây Trúng độc cho tất cả địch, nếu địch đã bị Trúng độc sẽ Giam cầm mục tiêu trong 3 giây.
   • Giam cầm: khiến mục tiêu không thể di chuyển hay dùng kỹ năng di chuyển trong thời gian hiệu lực.
 • 4 sao: Giới hạn sĩ khí tăng lên 3, Võ tướng và Mưu sĩ của Tào Tháo mở khóa sức mạnh Sĩ khí 3.
  • Phá Quân Hứa Chử: Sĩ khí 3: mỗi 15 giây, Hứa Chử gây cho tất cả tướng địch phía trước hình quạt sát thương bằng 4% Máu tối đa của bản thân trong 6 giây.
  • Thất Sát Điển Vi: Sĩ khí 3: mỗi 8 giây, Điển Vi vung rìu gây cho tất cả địch trong pham vị 10 mét xung quanh mình sát thương bằng 50% Công, lần sát thương này chắc chắn Bạo kích.
  • Tham Lang Hạ Hầu Đôn: Sĩ khí 3: mỗi 12 giây, Hạ Hầu Đôn nhận 1 lớp Lá chắn bằng 15% Máu tối đa của bản thân, Lá chắn bị phá vỡ sẽ gây cho tất cả địch trong phạm vi 10 mét xung quanh mình sát thương bằng 300% Công.
  • Thiên Cơ Quách Gia: Sĩ khí 3: Chúc phúc của Quách Gia sẽ giải trừ tất cả hiệu ứng xấu có thể bị giải trừ bởi Giải bùa-sơ trên người đồng đội.
  • Thiên Đồng Giả Hủ: Sĩ khí 3: Khi Giả Hủ trong trận, tất cả tướng địch bị khống chế khi bị Sát thương sẽ tăng thêm 30%.
 • 5 sao: Giới hạn sĩ khí tăng lên 4, Võ tướng và Mưu sĩ của Tào Tháo mở khóa sức mạnh Sĩ khí 4.
  • Phá Quân Hứa Chử: Sĩ khí 4: Khi Hứa Chử trong trận sẽ gánh giúp 35% Sát thương cho Ngụy Võ Tào Tháo.
  • Thất Sát Điển Vi: Sĩ khí 4: Điển Vi tăng 40% Phá đỡ và 25% Bạo kích.
  • Tham Lang Hạ Hầu Đôn: Sĩ khí 4: Sau khi lá chắn phát nổ sẽ khiêu khích toàn bộ mục tiêu bị sát thương trong 5 giây.
  • Thiên Cơ Quách Gia: Sĩ khí 4: Quách Gia mất mỗi 15% Máu, tướng phe ta được giảm 4 giây thời gian hồi Tuyệt kỹ.
  • Thiên Đồng Giả Hủ: Sĩ khí 4: Giả Hủ sau khi gây sát thương cho tất cả địch, sẽ giải trừ hiệu ứng tốt có thể bị giải bởi Giải bùa-sơ trên người mục tiêu.
 • 6 sao: Giới hạn sĩ khí tăng lên 5, Võ tướng và Mưu sĩ của Tào Tháo mở khóa sức mạnh Sĩ khí 5.
  • Phá Quân Hứa Chử: Sĩ khí 5: Khi kỹ năng Sĩ khí 3 của Hứa Chử gây sát thương sẽ đánh dấu tất cả kẻ địch bị sát thương, Ngụy Võ Tào Tháo và Hứa Chử gây sát thương cho mục tiêu bị đánh dấu sẽ được tăng 2% Máu tối đa kéo dài đến hết trận và bỏ ấn ký.
  • Thất Sát Điển Vi: Sĩ khí 5: Điển Vi gây Bạo kích sẽ tăng cho Ngụy Võ Tào Tháo và Điển Vi vĩnh viễn 3% Công.
  • Tham Lang Hạ Hầu Đôn: Sĩ khí 5: Khi Hạ Hầu Đôn nhận Lá chắn từ Sĩ khí 3, Ngụy Võ Tào Tháo  cũng nhận được Lá chắn tương tự, Lá chắn nổ sẽ gây sát thương bằng 300% Công của Ngụy Võ Tào Tháo.
  • Thiên Cơ Quách Gia: Sĩ khí 5: Máu của Quách Gia càng ít, hiệu ứng Hồi phục và Lá chắn càng mạnh, tối đa 35%, khi Quách Gia trong trận, Ngụy Võ Tào Tháo sẽ nhận được 35% Lá chắn và Hồi phục.
  • Thiên Đồng Giả Hủ: Sĩ khí 5: Khi Ngụy Võ Tào Tháo bị khống chế, Giả Hủ sẽ Giải bùa-cao tất cả hiệu ứng khống chế trên người Ngụy Võ Tào Tháo, và gây tướng địch ngẫu nhiên Giam cầm trong 3 giây, hiệu ứng này 6 giây có thể kích hoạt 1 lần.

 

Đấu kỹ: Nghịch kỳ lân

Thời gian hồi chiêu: 14 giây, Kỳ lân của Ngụy Võ Tào Tháo phun lửa theo hình quạt trước mặt trong 5 giây. Địch bị thiêu đốt sẽ nhận sát thương bằng 3% Máu tối đa của bản thân, không vượt quá 200% Công của Ngụy Võ Tào Tháo.

 • Thành thục: Địch trúng lửa Kỳ lân sẽ giảm 1,5% Thủ trong 5 giây, tối đa cộng dồn 5 lớp.
 • Tinh thông: Hiệu ứng giảm thủ tăng lên 2,5%, thời gian duy trì tăng lên 8 giây.
 • Đại soái: Lửa Kỳ lân sẽ dựa theo tướng phe ta, với mỗi tướng còn sống, mỗi lần sát thương sẽ kèm theo Sát thương bằng 30% Công của Ngụy Võ Tào Tháo.

 

Nội tại: Tử phần thiên

Sau khi Nghịch kỳ lân kết thúc, tướng phe ta trong vùng lửa cháy nhận được hiệu ứng Tinh hỏa, Võ tướng và Mưu sĩ của Ngụy Võ Tào Tháo  nhận ngay Tinh hỏa.

Tinh hỏa: Mỗi giây gây sát thương cho toàn bộ địch xung quanh bản thân 10 mét sát thương bằng 1% Máu tối đa, trong 8 giây.

 • Thành thục: Tướng mang Tinh hỏa sẽ nhận được 3 lớp Hỏa chủng, khi gây sát thương có xác suất 50% khiến cho lần sát thương này kèm thêm Sát thương bằng 3% Máu tối đa của mục tiêu, không vượt quá 300% Công của bản thân và tiêu hao 1 lớp Hỏa chủng.
 • Tinh thông: Sát thương của Hỏa chủng tăng lên 5%.
 • Đại soái: Khi tướng phe ta tiêu hao Hỏa chủng, thời gian hồi Nghịch kỳ lân của Ngụy Võ Tào Tháo sẽ giảm 1,2 giây; sau khi tướng phe ta tiêu hao Hỏa chủng, có xác suất 20% nhận thêm 1 lớp Hỏa chủng.

 

Nội tại: Ngụy hùng phong

Ngụy Võ Tào Tháo nhận 12% Bạo kích.

 • Thành thục: Ngụy Võ Tào Tháo nhận 12% Bạo thương. Khi Ngụy Võ Tào Tháo bị sát thương chí tử sẽ tiến vào Tinh vẫn trong 8 giây, trong trạng thái này Ngụy Võ Tào Tháo không thể bị chọn làm mục tiêu, không thể tấn công hay di chuyển. Sau khi trạng thái này kết thúc sẽ hiến tế Võ tướng và Mưu sĩ, đồng thời hồi cho Ngụy Võ Tào Tháo 35% Máu tối đa.
 • Tinh thông: Bạo thương nhận được tăng 24%; trong trạng thái Tinh vẫn, Võ tướng và Mưu sĩ của Ngụy Võ Tào Tháo nhận 40% Bội thương và 70% Tốc công.
 • Đại soái: Bạo thương nhận được tăng 36%; sau khi trạng thái Tinh vẫn kết thúc, trả lại cho Ngụy Võ Tào Tháo 100% thời gian hồi Ngụy tướng lệnh.

 

Nội tại: Phù nguy khốn

Khi tướng phe ta bị hạ gục, tất cả tướng sẽ nhận Lá chắn bằng 100% Công của Ngụy Võ Tào Tháo, Lá chắn này không thể cộng dồn.

 • Thành thục: Khi tướng phe ta nhận Lá chắn của Phù nguy khốn sẽ nhận 5% Đỡ đòn, hiệu ứng này kéo dài 12 giây, tối đa cộng dồn 5 lớp.
 • Tinh thông: Khi tướng phe ta nhận Lá chắn của Phù nguy khốn sẽ nhận 5% Giảm bạo thương, hiệu ứng này kéo dài 12 giây, tối đa cộng dồn 5 lớp.
 • Đại soái: Đỡ đòn nhận được tăng đến 6%, Giảm bạo thương tăng đến 6%, giới hạn cộng dồn tăng lên 7 lớp.

 

Kỹ năng nào của Ngụy Võ Tào Tháo làm các Chủ Công thích thú nhất. Hãy chia sẻ ngay trên Fanpage hoặc Group cộng đồng của Cái Thế Tranh Hùng nhé