Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Chuỗi sự kiện Lễ Hội Phi Long từ ngày 1/7/2024

28/06/2024

Chuỗi sự kiện Phi Long chính thức trở lại với nhiều phần quà hấp dẫn. Mời các Chủ công theo dõi thông tin chi tiết sự kiện qua bài viết dưới đây!

 • Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 • Xuất hiện: icon Lễ Hội Phi Long ngoài màn hình game.
 • Cơ chế: trong thời gian sự kiện sẽ mở khóa các sự kiện hấp dẫn.

 

Lễ Hội Phi Long

 

 1. Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 2. Điều kiện mở:
  • Máy chủ mở từ đủ 16 ngày trở lên.
  • Hoàn thành Ải 5-7 chính tuyến.
 3. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Lễ Hội Phi Long.
 4. Cơ chế:

Quà báo danh

 

 1. Xuất hiện: Lễ Hội Phi Long – Quà báo danh.
 2. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi đăng nhập mỗi ngày sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách thưởng đăng nhập:
Ngày Thưởng đăng nhập
Ngày 1 Vàng *288
Ngày 2 Hổ phù *2
Ngày 3 Mảnh Hỏa ngọc *2
Ngày 4 Đan dược SR ngẫu nhiên *1
Ngày 5 Vàng *588
Ngày 6 Hẹn hò thuyền hoa *2
Ngày 7 Đan dược SR tự chọn *1

 

Quà nhiệm vụ

 

 1. Xuất hiện: Lễ Hội Phi Long – Quà nhiệm vụ.
 2. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, mỗi ngày sẽ mở các nhiệm vụ ngày. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thể nhận thưởng vật phẩm sự kiện và Vàng.
 • Danh sách nhiệm vụ và thưởng:
Nhiệm vụ Thưởng
Vàng Lễ Hội Phi Long Xu Phi Long
Quay tướng 3 lần 10 10
Đi ải Thú ấn 7 lần 10 5
Đấu thường 7 lần 10 5
Tiêu hao 500 Thể lực 10 5
Tiêu hao 700 Thể lực 10 5
Đi ải Kinh nghiệm 2 lần 10 5
Đi ải Nâng bậc 2 lần 10 5
Tích lũy nạp 120 KP 100 1
Hoàn thành 7 nhiệm vụ bất kỳ 100 1
Tổng có thể nhận mỗi ngày 270 10 10 10 10 2

 

Thu thập đổi quà

 

 1. Xuất hiện: Lễ Hội Phi Long – Thu thập đổi quà.
 2. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng các vật phẩm sự kiện nhận được từ nhiệm vụ hàng ngày và ưu đãi để đổi thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách đổi thưởng:
Thưởng Tiêu hao vật phẩm mỗi lần đổi Giới hạn đổi
Rương Chí tôn *1 10 Xu Phi Long + 20 Lễ + 20 Hội + 20 Phi + 20 Long 8
Rương Bí ẩn *1 5 Xu Phi Long + 10 Lễ + 10 Hội + 10 Phi + 10 Long 10
Rương đa sắc *1 5 Lễ + 5 Hội + 5 Phi + 5 Long 10
Hổ phù *1 1 Xu Phi Long 10
Hồng ngọc *200 5 Lễ 20
Xu may mắn *2000 5 Hội 20
Phiếu kỹ năng Sơ *2 5 Phi 20
Xu *50000 5 Long 20

 

  • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Rương Chí tôn Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *25

Mỹ nhân SSR tự chọn *1

Pháp bảo SSR ngẫu nhiên *1

Duyên ngọc *1

Đá cầu phúc *1

Đá đột phá UR *1

Đan dược UR tự chọn *1

Rương Bí ẩn Chọn 1 thưởng trong gói Mảnh Hỏa ngọc *10

Hẹn hò thuyền hoa *10

Hổ phù *12

Ngọc bội *15

Tử thạch *15

Đan dược SSR tự chọn *1

Rương đa sắc Nhận ngẫu nhiên 1 thưởng trong gói Vàng *188

Hổ phù *1

Hẹn hò thuyền hoa *1

Ngọc bội *1

Tử thạch *1

Đan dược SR tự chọn *1

 

Ưu đãi Phi Long

 

 1. Xuất hiện: Lễ Hội Phi Long – Ưu đãi Phi Long.
 2. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói Quà Phi Long với ưu đãi hấp dẫn.
 • Danh sách gói quà Phi Long:
Tên gói quà Vật phẩm trong gói Giá mua (KP) Giới hạn mua
Quà Phi Long 1 Vàng *300, Hổ phù *5, Phi Long tự chọn *30 120 1
Quà Phi Long 2 Vàng *680, Hổ phù *10, Phi Long tự chọn *70 272 1
Quà Phi Long 3 Vàng *980, Quay may mắn *1, Phi Long thịnh thế *1 392 2
Quà Phi Long 4 Vàng *1980, Quay may mắn *2, Phi Long thịnh thế *2 792 2
Quà Phi Long 5 Vàng *3880, Quay may mắn *3, Phi Long thịnh thế *4 1552 2

 

  • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Quay may mắn Chọn 1 thưởng trong gói Hẹn hò thuyền hoa *4.

Hổ phù *5.

Ngọc bội *6.

Vé may mắn *6.

Tử thạch *6.

Phi Long tự chọn Chọn 1 thưởng trong gói Lễ *1

Hội *1

Phi *1

Long *1

Phi Long thịnh thế Nhận tất cả thưởng trong gói Xu Phi Long *5

Lễ *10

Hội *10

Phi *10

Long *10

 

Vòng Quay Phi Long

 1. Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 2. Điều kiện mở: 
  • Máy chủ mở từ đủ 16 ngày trở lên.
  • Nhân vật đạt cấp 20 trở lên.
 3. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Vòng Quay Phi Long.
 4. Cơ chế:

Vòng quay

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi dùng Phi Long Lệnh để quay thưởng, mỗi lần quay sẽ nhận được thưởng ngẫu nhiên và 20 Sách Phi Long.
 • Mỗi lần quay thưởng sẽ kích hoạt 1 viên ngọc ngẫu nhiên, có tỷ lệ kích hoạt trùng các viên ngọc đã kích hoạt trước đó. Khi tất cả ngọc được kích hoạt, người chơi nhận thêm 100 Sách Phi Long, sau đó tất cả ngọc sẽ trở về trạng thái chưa kích hoạt.
  • Danh sách thưởng ngẫu nhiên:
Phần thưởng
Mảnh Hỏa ngọc *20
Đan dược UR ngẫu nhiên *1
Thăng hoa Tinh thể tự chọn *1
Duyên ngọc *1
Mảnh Hỏa ngọc *10
Trung khu lệnh *1
Bí kíp Chiến thuật *1
Gói lệnh thăng tiến SSR *1
Hổ phù *5
Ngọc bội *5
Đan dược SSR ngẫu nhiên *1
Vé may mắn *5
Mảnh Hỏa ngọc *1
Hổ phù *1
Ngọc bội *1
Hẹn hò thuyền hoa *1
Tình hoa SSR *10
Mảnh trang bị SSR ngẫu nhiên *2
Đá mị lực *50
Đột phá Tinh thể ngẫu nhiên *2
Hồng ngọc *500
Phiếu kỹ năng Sơ *2
Bảo thạch (trung) *3
Bí dược R *5
Xu may mắn *2000
Hộp thân mật *5

 

 

Tiệm Phi Long

 • Sách Phi Long có thể được dùng để đổi các phần thưởng hấp dẫn trong Tiệm Phi Long.
  • Tiệm Phi Long bao gồm 5 tầng (thấp nhất là tầng 5, cao nhất là tầng 1), mỗi tầng lại có các phần thưởng khác nhau. Người chơi cần đổi thưởng ở tầng thấp ít nhất 1 lần, sau đó mới có thể đổi thưởng ở tầng cao hơn.
  • Thưởng ở tầng 1 có thể đổi không giới hạn.
  • Khi sự kiện kết thúc, Sách Phi LongPhi Long Lệnh chưa sử dụng sẽ được thu hồi. Sách Phi Long sẽ đổi thành lượng Xu nhất định và gửi qua thư.
  • Danh sách đổi thưởng:
Tầng Vật phẩm Giá mỗi lần đổi Giới hạn đổi
1 Bí bảo hạp *1 2500 Không giới hạn
2 Đá cầu phúc *1 1500 1
Đan dược UR tự chọn *1 1500 1
3 Đá đột phá UR *1 1000 1
Duyên ngọc *1 1000 1
Mỹ nhân SSR tự chọn *1 1000 1
4 Đan dược SSR tự chọn *1 500 1
Bí kíp Chiến thuật *1 500 1
Sách võ quán quân *1 500 1
Mảnh Hỏa ngọc *10 500 1
5 Hổ phù *5 300 1
Ngọc bội *6 300 1
Hẹn hò thuyền hoa *5 300 1
Vé may mắn *6 300 1
Đan dược SR tự chọn *2 300 1

 

   • Chi tiết vật phẩm trong gói:
Tên gói Cơ chế nhận thưởng Chi tiết vật phẩm thưởng
Bí bảo hạp Chọn 1 thưởng trong gói Hỏa ngọc *1

Đan dược UR tự chọn *2

Đá cầu phúc *2

Đá đột phá UR *3

Duyên ngọc *3

Đá nâng sao (Siêu) *4

 

Tiệm Sự kiện

 1. Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 2. Điều kiện mở: máy chủ mở từ đủ 16 ngày trở lên.
 3. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Tiệm Sự kiện hoặc Sự kiện – Tiệm Sự kiện .
 4. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, người chơi có mua các gói quà Phi Long Lệnh ưu đãi hấp dẫn.
 • Danh sách gói Phi Long Lệnh:
Tên gói Vật phẩm Giá mua Giới hạn mua
Phi Long Lệnh 1 Phi Long Lệnh *2, Xu *5000 500 vàng 60
Phi Long Lệnh 2 Vàng *300, Phi Long Lệnh *6 120 KP 2
Phi Long Lệnh 3 Vàng *980, Phi Long Lệnh *18 392 KP 5
Phi Long Lệnh 4 Vàng *1680, Phi Long Lệnh *30 672 KP 5
Phi Long Lệnh 5 Vàng *3280, Phi Long Lệnh *55, Lì xì 588 *1 1312 KP 5
Phi Long Lệnh 6 Vàng *6480, Phi Long Lệnh *100, Lì xì 888 *1 2592 KP Không giới hạn
Phi Long Lệnh 7 Vàng *300, Phi Long Lệnh *4, Hộp thân mật *10 120 KP Không giới hạn

 

Quà Phi Long – Tích Lũy Nạp

 1. Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 2. Điều kiện mở: máy chủ mở từ đủ 16 ngày trở lên.
 3. Xuất hiện: giao diện Lễ Hội Phi Long – Quà Phi Long hoặc Sự kiện – Quà Phi Long.
 4. Cơ chế: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích lũy nạp Kim phiếu đạt mốc sẽ có thể nhận thưởng hấp dẫn.
 • Danh sách mốc nạp và thưởng:
Mốc nạp (KP) Thưởng đạt mốc
250 Hổ phù *3, Đan dược SR ngẫu nhiên *1, Xu *58888
700 Quay may mắn *1, Đan dược SR tự chọn *1, Xu *88888
1400 Quay may mắn *2, Đan dược SR tự chọn *2, Xu *158888
2300 Quay may mắn *3, Đan dược SSR ngẫu nhiên *1, Xu *288888
3500 Duyên ngọc *1, Đan dược SSR ngẫu nhiên *1, Xu *388888
5000 Trang phục Quách Gia – Thần Mưu Sĩ *1, Đan dược SSR tự chọn *1, Xu *488888
7000 Mảnh Hỏa ngọc *30, Đan dược SSR tự chọn *1, Xu *588888
9000 Đá cầu phúc *1, Đan dược UR ngẫu nhiên *1, Xu *688888
13000 Hỏa ngọc *1, Đan dược UR tự chọn *1, Xu *788888
18000 Đá xích hà *1, Đan dược UR tự chọn *2, Xu *888888

 

Quà Nạp Mỗi Ngày

 1. Thời gian: 05h00 01/07/2024 – 04h59 08/07/2024.
 2. Điều kiện mở: máy chủ mở từ đủ 16 ngày trở lên.
 3. Xuất hiện: Sự kiện – Quà nạp mỗi ngày.
 4. Cơ chế: trong thời gian sự kiện, mỗi ngày người chơi nạp 120 KP sẽ có thể nhận quà hấp dẫn.
 • Danh sách thưởng nạp mỗi ngày:
Ngày Thưởng nạp
1 Rương Vé tự chọn *1
2 Phiếu kỹ năng Sơ *20
3 Hồng ngọc *8000
4 Đan dược SR tự chọn *1
5 Đan dược UR ngẫu nhiên *1