Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thư viện

Xuất Thế

Nhân Đức

Mang 6 món Xuất Thế Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 10 sẽ giúp hồi Máu bằng 300% Công cho tướng thấp máu nhất phe ta; nếu mục tiêu đang chịu bùa hại sẽ được Giải bùa-sơ, và lượng Trị liệu hồi máu tăng 50%. Tất cả món đúc 4 sao Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 10 sẽ giúp hồi Máu bằng 300% Công cho tướng thấp máu nhất phe ta, đồng thời giúp tăng 8.5% Bội thương và Miễn thương trong 8 giây; nếu mục tiêu đang chịu bùa hại sẽ được Giải bùa-sơ, và lượng Trị liệu hồi máu tăng 50%. Tất cả món đúc 6 sao Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 10 sẽ giúp hồi Máu bằng 300% Công cho tướng thấp máu nhất phe ta, đồng thời giúp tăng 8.5% Bội thương và Miễn thương trong 8 giây, chưa hết còn giúp giảm 33% thời gian hồi Tuyệt kỹ của bản thân; nếu mục tiêu đang chịu bùa hại sẽ được Giải bùa-sơ, và lượng Trị liệu hồi máu tăng 50%.

Đao Thất Tinh
Công: 5000

Y Đới Chiếu
Máu: 239000 Thủ: 1000

Dạ Minh Châu
Máu: 300000

Kiếm Ỷ Thiên
Công: 4000 Thủ: 1000

Truyền Quốc Ngọc Tỷ
Thủ: 4000

Hòa Thị Bích
Máu: 180000 Công: 3000

Mưu Kế

Thiết Đảm

Mang 6 món Mưu Kế Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ trong 8 giây. Tất cả món đúc 4 sao Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ, và 21% Miễn kỹ thương; hiệu ứng kéo dài 8 giây. Tất cả món đúc 6 sao Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ, và 21% Miễn kỹ thương; hiệu ứng kéo dài 8 giây. Ngoài ra còn được hồi 8.5% Máu tối đa.

Binh Pháp Gia Cát
Công: 5000

Y Thư Hoa Đà
Máu: 239000 Thủ: 1000

Độn Giáp Thiên Thư
Máu: 300000

Mạnh Đức Tân Thư
Công: 4000 Thủ: 1000

Binh Pháp Tôn Tử
Thủ: 4000

Thái Bình Yếu Thuật
Máu: 180000 Công: 3000

Thượng Cổ

Thần Uy

Mang 6 món Thượng Cổ Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, tung Tuyệt kỹ sẽ tích 10; khi đạt đến 20 sẽ giúp tăng 20% Bội thương cho tướng trong 15 giây. Tất cả món đúc 4 sao Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, tung Tuyệt kỹ sẽ tích 10; khi đạt đến 20 sẽ giúp tăng 20% Bội thương và 10% Hút máu cho tướng trong 15 giây. Tất cả món đúc 6 sao Đánh thường tích 1 lớp cộng dồn, tung Tuyệt kỹ sẽ tích 10; khi đạt đến 20 sẽ giúp tăng 20% Bội thương và 10% Hút máu cho tướng trong 15 giây. Chưa hết, cứ mỗi 14 giây sẽ gây sát thương lên vùng 6 mét tại mục tiêu bằng 300% Công, và giảm 16% Miễn thương trong 5 giây; hiệu ứng này không cộng dồn.

Đao Xi Vưu
Công: 5000

Khiên Hình Thiên
Máu: 239000 Thủ: 1000

Kiếm Hiên Viên
Máu: 300000

Rìu Bàn Cổ
Công: 4000 Thủ: 1000

Cung Hậu Nghệ
Thủ: 4000

Túi Đại Vũ
Máu: 180000 Công: 3000

Vững Chắc

Đại Đỉnh
Công: 2000

Tượng Tê Giác
Máu: 95000 Thủ: 400

Ly Tứ Dương
Thủ: 1600

Ly Thao Thiết
Máu: 71600 Công: 1200

Sơn Thủy

Đàn Hào Chun
Máu: 119000

Đàn Nhiễu Lương
Công: 1600 Thủ: 400

Đàn Lục Khinh
Thủ: 1600

Đàn Tiêu Vĩ
Máu: 71600 Công: 1200

Ngọa Long

Nỏ Gia Cát
Công: 2000

Mộc Ngưu Lưu Mã
Máu: 95000 Thủ: 400

Đèn Khổng Minh
Máu: 119000

Xuất Sư Biểu
Công: 1600 Thủ: 400

Kiên Cường

Giáp Tỏa Tử
Thủ: 800

Kính Hộ Tâm
Máu: 35800 Công: 600

Trường Thọ

Linh Chi
Máu: 60000

Nhân Sâm
Công: 800 Thủ: 200

Cơ Đồ

Bản Đồ Tây Thục
Công: 1000

Bản Đồ Bình Man
Máu: 48000 Thủ: 200