Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thư viện

Bậc SSR
SSR – Nghiêm Minh Miễn Thương: 4%
SSR – Dũng Mãnh Bội Thương: 4%
SSR – Cường Công Công: 5000
SSR – Phòng Ngự Thủ: 2500
SSR – Sinh Mệnh Máu: 300000
SSR – Bạo Kích Bạo Kích: 8%
SSR – Kháng Bạo Miễn Bạo: 8%
SSR – Bảo Hộ Đỡ Đòn: 8%
SSR – Kích Phá Phá Đỡ: 8%
Bậc SR
SR – Cường Công Công: 2000
SR – Phòng Ngự Thủ: 1000
SR – Sinh Mệnh Máu: 120000
SR – Bạo Kích Bạo Kích: 4%
SR – Kháng Bạo Miễn Bạo: 4%
SR – Bảo Hộ Đỡ Đòn: 4%
SR – Kích Phá Phá Đỡ: 4%
Bậc R
R – Cường Công Công: 1200
R – Phòng Ngự Thủ: 600
R – Sinh Mệnh Máu: 72000
R – Bạo Kích Bạo Kích: 2%
R – Kháng Bạo Miễn Bạo: 2%
R – Bảo Hộ Đỡ Đòn: 2%
R – Kích Phá Phá Đỡ: 2%
Bậc N
N – Cường Công Công: 750
N – Phòng Ngự Thủ: 375
N – Sinh Mệnh Máu: 45000