Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Yển Nguyệt Đao

09/01/2023

Yển Nguyệt Đao
Đấu kỹ
ST vùng | Suy yếu
Thời gian hồi: 10s
Quan Vũ vung đao chém kẻ địch theo hình vòng cung phía trước, gây sát thương bằng 300% chỉ số Công.
Khi Quan Vũ đang có bùa lợi Hồn tướng, Đao ảnh sẽ công kích trên cùng phạm vi gây thêm 1 lần sát thương; sát thương Đao ảnh tương đương 60% sát thương gốc của Đấu kỹ.
Hồn tướng: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Quan Vũ đang có tối thiểu 3 lớp bùa lợi Hồn tướng, sát thương Đao ảnh sẽ xuất hiện 2 lần.

[Tinh thông]

Khi Quan Vũ đang có tối thiểu 5 lớp bùa lợi Hồn tướng, sát thương Đao ảnh sẽ xuất hiện 3 lần.

[Đại soái]

Các nạn nhân trúng Đao ảnh từ chiêu này sẽ bị giảm 15% sát thương gây ra, hiệu ứng kéo dài 5 giây; Sát thương Đao ảnh cũng được tăng lên 70% sát thương gốc của Đấu kỹ.