Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Vân Huyễn Chú

01/02/2023

Vân Huyễn Chú
Nội tại
Suy yếu | Khống chế
Tất cả bùa Vu Cát tung ra có xác suất 30% biến thành Bùa hỏa hoặc Bùa thủy; khi Bùa hỏa kết thúc sẽ cộng cho mục tiêu 1 lớp Thiêu đốt; khi Bùa thủy kết thúc sẽ cộng cho mục tiêu 1 lớp Sương giá.
Thiêu đốt: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu chịu sát thương mỗi giây bằng 30% chỉ số Công của người gây hiệu ứng, kéo dài 5 giây; hiệu ứng này cộng dồn lên đến 4 lần. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Hỏa bạo sát thương bằng 300% Công của người gây ra trạng thái, và xóa bỏ các lớp Thiêu đốt.
Đóng băng: Khiến mục tiêu không thể tấn công, di chuyển và tung kỹ năng trong 5 giây.
Sương giá: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị giảm 15% Tốc công và Tốc chạy trong 10 giây; cộng dồn lên đến 3 lớp. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Đóng băng trong 5 giây và loại bỏ trạng thái Sương giá.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Nếu bùa chiến biến thành Bùa hỏa hoặc Bùa thủy, sẽ có xác suất 1/3 biến thành Bùa mộc hoặc Bùa kim; khi Bùa mộc kết thúc sẽ cộng cho mục tiêu 1 lớp Trúng độc; khi Bùa kim kết thúc sẽ cộng cho mục tiêu 1 lớp Bị thương.
Trúng độc: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị mất 0.5% máu hiện tại, tổng cộng không vượt quá 30% chỉ số Công của người gây hiệu ứng; hiệu ứng kéo dài 10 giây, tối đa cộng dồn 10 lần.
Bị thương: Mỗi giây khi bị sát thương do người gây ra trạng thái tấn công, trong 5 giây, tối đa có thể cộng dồn 3 lần.

[Tinh thông]

Nếu bùa chưa biến thành Bùa hỏa hoặc Bùa thủy, sẽ có xác suất 1/3 biến thành Bùa thổ hoặc Bùa lôi; khi Bùa thổ kết thúc sẽ làm mục tiêu Choáng, trong 2 giây; khi Bùa lôi kết thúc sẽ làm mục tiêu Tê liệt, trong 8 giây.
Tê liệt: Khiến mục tiêu đánh hụt 50% trong 10 giây.
Choáng: Khiến các mục tiêu không thể di chuyển, không thể tấn công, không thể tung kỹ năng.

[Đại soái]

Nếu bùa chưa biến thành Bùa hỏa hoặc Bùa thủy, sẽ có xác suất 1/3 biến thành Bùa phong hoặc Bùa khí; khi Bùa phong kết thúc sẽ gây cho mục tiêu Giam cầm, trong 5 giây; khi Bùa khí kết thúc sẽ gây cho mục tiêu Câm lặng, trong 5 giây.
Giam cầm: Khiến mục tiêu không thể di chuyển và không thể tung các kỹ năng di chuyển trong thời gian hiệu lực.
Câm lặng: Khiến mục tiêu không thể tung kỹ năng.