Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Uyên Ương

09/01/2023

Uyên Ương
Mốc kích hoạt: 2 (tướng)
2 tướng: Điêu Thuyền San Sẻ 50% với Lữ Bố, đồng thời khi máu của Điêu Thuyền lần đầu thấp hơn 50%, Lữ Bố được tăng 60% Bội thương, 30% Bạo kích và Tốc công. Trong 15 giây từ lúc Khai chiến, tất cả tướng phe ta được tăng 20% Miễn thương. Ngoài ra với mỗi 20 đơn vị binh lính hoặc 1 tướng địch mà Lữ Bố hạ, tướng thấp máu nhất phe ta sẽ được hồi 20% máu tối đa.
San Sẻ: Lấy sát thương thực chịu của tướng bị thương làm gốc, rồi tính theo hệ số chia sẻ để ra lượng mà tướng gánh thương phải chịu; sát thương chia sẻ không tính Bội/Miễn thương hoặc giảm Thủ, không kích hoạt sát thương phụ trợ, không gây chí tử. Khi một tướng được nhiều tướng gánh thương, thự tự San Sẻ quyết định bởi thứ tự hiệu ứng kích hoạt; tướng trước gánh xong rồi tướng sau gánh tiếp phần còn lại và cứ thế.