Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Uy Hiếp

09/02/2023

Uy Hiếp
Nội tại
ST duy trì
Mỗi khi Quan Bình có 1 lớp Chiến ý, sẽ có 20% xác suất tăng thêm 1 lớp Bị thương lên mục tiêu khi kỹ năng Tuyệt kỹ gây ra sát thương.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Bị thương: Mỗi giây khi bị sát thương do người gây ra trạng thái tấn công, trong 5 giấy, tối đa có thể cộng dồn 3 lần.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi khi Quan Bình có 1 lớp Chiến ý, sẽ có 2.25% xác suất tăng thêm 1 lớp Bị thương lên mục tiêu khi tấn công cơ bản.

[Tinh thông]

Mỗi khi Quan Bình có 1 lớp Chiến ý, sẽ có 4.5% xác suất tăng thêm 1 lớp Bị thương lên mục tiêu khi tấn công cơ bản.

[Đại soái]

Mỗi khi Quan Bình có 1 lớp Chiến ý, sẽ có 6.75% xác suất tăng thêm 1 lớp Bị thương lên mục tiêu khi tấn công cơ bản.