Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Tuyệt Địa Phản Kích

06/02/2023

Tuyệt Địa Phản Kích
Nội tại
ST vùng | Suy yếu
Khi Đấu kỹ của Lữ Linh Khởi được thi triển, nó sẽ gây ra cho tất cả các đơn vị địch trong bán kích 7 mét xung quanh vị trí trước và sau vị trí nhảy, mỗi lần gây >100% sát thương diện rộng và giảm 5% tỷ lệ kháng bạo của tất cả các đơn vị địch trong vùng sát thương, hiệu ứng kéo dài trong 8 giây và không thể cộng dồn.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Kỹ năng này sẽ tác động thêm lên ngẫu nhiên 1 tướng địch, gây sát thương và giảm hiệu ứng kháng bạo kích, mục tiêu có thể giống với mục tiêu đầu tiên.

[Tinh thông]

Tỷ lệ kháng bạo giảm bởi kỹ năng này được tăng lên 15% và có thể cộng dồn 2.

[Đại soái]

Kỹ năng này sẽ tác động thêm lên ngẫu nhiên 2 tướng địch, gây sát thương và giảm hiệu ứng kháng bạo kích; Hiệu ứng giảm kháng bạo của kỹ năng này được tăng lên, có thể cộng dồn 3.