Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Trí Cực Xuần Túc

13/02/2023

Trí Cực Xuần Túc
Nội tại
Khống chế
Khi kỹ năng Đấu kỹ của Tuân Du gây sát thương, sẽ có 8% khiến mục tiêu Câm lặng trong 5 giây, Giải giới trong 3 giây, Giam cầm trong 2 giây.
Câm lặng: Khiến mục tiêu không thể tung kỹ năng.
Giải giới: Khiến mục tiêu không thể tấn công.
Giam cầm: Khiến mục tiêu không thể di chuyển và không thể tung các kỹ năng di chuyển trong thời gian hiệu lực.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi kỹ năng Đấu kỹ của Tuân Du gây sát thương, sẽ có 8% khiến mục tiêu Câm lặng trong 6 giây, Giải giới trong 3.5 giây, Giam cầm trong 2.5 giây.

[Tinh thông]

Khi kỹ năng Đấu kỹ của Tuân Du gây sát thương, sẽ có 8% khiến mục tiêu Câm lặng trong 7 giây, Giải giới trong 4 giây, Giam cầm trong 3 giây.

[Đại soái]

Khi kỹ năng Đấu kỹ của Tuân Du gây sát thương, sẽ có 8% khiến mục tiêu Câm lặng trong 8 giây, Giải giới trong 5 giây, Giam cầm trong 4 giây.