Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thừa Vân Khúc

09/01/2023

Thừa Vân Khúc
Đấu kỹ
Tăng ích
Thời gian hồi: 12s
Thái Văn Cơ dùng tiếng đàn để kết nối với một tướng đồng minh có tỷ lệ máu thấp nhất, giúp San Sẻ 30% sát thương gánh chịu; hiệu ứng kéo dài 5 giây.
San Sẻ: Lấy sát thương thực chịu của tướng bị thương làm gốc, rồi tính theo hệ số chia sẻ để ra lượng mà tướng gánh thương phải chịu; sát thương chia sẻ không tính Bội/Miễn thương hoặc giảm Thủ, không kích hoạt sát thương phụ trợ, không gây chí tử. Khi một tướng được nhiều tướng gánh thương, thự tự San Sẻ quyết định bởi thứ tự hiệu ứng kích hoạt; tướng trước gánh xong rồi tướng sau gánh tiếp phần còn lại và cứ thế.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi tung kỹ năng này, cô còn giúp tướng đồng minh tăng 10% Miễn thương.

[Tinh thông]

Khi tung kỹ năng này, cô còn giúp tướng đồng minh tăng 20% Miễn thương.

[Đại soái]

Khi tung kỹ năng này, cô còn giúp tướng đồng minh tăng 30% Miễn thương.