Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thời Khắc Quan Trọng

03/02/2023

Thời Khắc Quan Trọng
Nội tại
Lá chắn | Tăng ích
Mỗi khi kỹ năng kích hoạt được thi triển, Trương Cáp nhận được một chiếc khiên có giá trị tương đương 350% sức công của bản thân, khiên này có thể lặp lại.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi chiếc khiến nhận được bởi kỹ năng này còn tồn tại, Tốc công của Trương Cáp tăng 10%.

[Tinh thông]

Khi chiếc khiến nhận được bởi kỹ năng này còn tồn tại, Tốc công của Trương Cáp tăng 20%.

[Đại soái]

Khi chiếc khiến nhận được bởi kỹ năng này còn tồn tại, Tốc công của Trương Cáp tăng 30%.