Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thịt Treo Thành Rừng

08/02/2023

Thịt Treo Thành Rừng
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận, mỗi 1 đội Bộ binh phe ta ra trận thì máu tối đa của Đổng Trác tăng thêm 5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi lần 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, Đổng Trác sẽ tăng 2.25% lượng hút máu; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.

[Tinh thông]

Mỗi lần 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, Đổng Trác sẽ tăng 4.5% lượng hút máu; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.

[Đại soái]

Mỗi lần 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, Đổng Trác sẽ tăng 6.75% lượng hút máu; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.