Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thiết Đảm

23/12/2022

Mang 6 món Mưu Kế
Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ trong 8 giây.
Tất cả món đúc 4 sao
Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ, và 21% Miễn kỹ thương; hiệu ứng kéo dài 8 giây.
Tất cả món đúc 6 sao
Chịu sát thương từ tướng địch tích 1 lớp cộng dồn, khi đạt đến 15 sẽ giúp tăng 24% Miễn bạo cùng Đỡ, và 21% Miễn kỹ thương; hiệu ứng kéo dài 8 giây. Ngoài ra còn được hồi 8.5% Máu tối đa.