Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Thiện Xạ

09/01/2023

Thiện Xạ
Nội tại
Tăng ích
Mỗi khi tung Đấu kỹ, Hoàng Trung có 25% cơ hội tăng 1 lớp bùa lợi Chiến ý. Mỗi lớp Chiến ý sẽ tăng 4% Tốc công..
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý đang có giúp Hoàng Trung tăng 2% Bạo kích.

[Tinh thông]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý đang có giúp Hoàng Trung tăng 2% Bạo thương.

[Đại soái]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý đang có giúp Đấu kỹ của Hoàng Trung bắn thêm 1 mũi tên.