Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Phi Yến Lưu Vân

09/01/2023

Phi Yến Lưu Vân
Đấu kỹ
Tăng ích
Thời gian hồi: 13s
Điêu Thuyền giúp tướng có Công cao nhất phe ta tăng 25% Tốc công trong 8 giây. Suốt thời gian hiệu lực này, mỗi khi tướng đấy đánh thường 4 lần sẽ gây thêm một lần đánh thường lên mục tiêu đối diện.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Thời gian tăng Tốc công tăng lên 11 giây.

[Tinh thông]

Khi số tướng bị hạ tính từ cả hai phe đạt đến 3, Điêu Thuyền sẽ giúp thêm một tướng phe ta được hiệu ứng tăng Tốc công này; ưu tiên chọn tướng đang chưa có hiệu ứng này.

[Đại soái]

Thời gian tăng Tốc công tăng lên 13 giây, và điều kiện theo tổng số tướng bị hạ từ hai phe để Điêu Thuyền tăng thêm cho tướng tiếp theo được giảm xuống còn 2.