Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Phẫn Nộ

01/02/2023

Phẫn Nộ
Nội tại
Tăng ích | Lá chắn
Tỷ lệ đỡ đòn của Trương Phi tăng 5%; đồng thời Trương Phi mỗi lần có 1 lớp Hồn tướng, thì tỷ lệ đỡ đòn của tất cả tướng đồng minh sẽ tăng 2%.
Hồn tướng: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Trương Phi thi triển kỹ năng chủ động, có 10% xác suất để thêm 1 lớp Hồn tướng lên tướng đồng minh có lượng máu ít nhất.

[Tinh thông]

Khi Trương Phi thi triển kỹ năng chủ động, có 20% xác suất để thêm 1 lớp Hồn tướng lên tướng đồng minh có lượng máu ít nhất.

[Đại soái]

Khi Trương Phi thi triển kỹ năng chủ động, chắc chắn sẽ thêm 1 lớp Hồn tướng cho tướng đồng minh có lượng máu ít nhất, và cung cấp cho người đó một khiên chắn có giá trị tương đương 5% máu tối đa của Trương Phi.