Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Ôn Hầu Cựu Bộ

06/02/2023

Ôn Hầu Cựu Bộ
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận chiến, bạo thương của Lữ Linh Khởi sẽ được tăng thêm 6% cho mỗi đội bộ binh phe mình trên chiến trường.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi lần có 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, tỷ lệ tấn công bạo kích của Lữ Linh Khởi tăng thêm 4.5%; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.

[Tinh thông]

Mỗi lần có 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, tỷ lệ tấn công bạo kích của Lữ Linh Khởi tăng thêm 9%; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.

[Đại soái]

Mỗi lần có 1 tướng phe ta và địch cùng bị tiêu diệt, tỷ lệ tấn công bạo kích của Lữ Linh Khởi tăng thêm 13.5%; hiệu ứng này được cộng dồn vô hạn cho đến khi kết thúc trận chiến.