Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Nhận Định Tình Hình

06/02/2023

Nhận Định Tình Hình
Nội tại
Tăng ích | Suy yếu
Công Tôn Toản và các tướng phe ta trong phạm vi bán kính 10 mét, tỷ lệ tránh thương tăng 7.5%; tỷ lệ tránh thương của các tướng địch trong phạm vi này giảm 7.5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Tỷ lệ kháng bạo của các tướng địch trong phạm vi của kỹ năng này giảm 10%.

[Tinh thông]

Tốc công của các tướng phe ta trong phạm vi kỹ năng này tăng 10%, bao gồm cả bản thân Công Tôn Toản.

[Đại soái]

Tỷ lệ kháng bạo giảm đối với địch trong phạm vi tăng lên 15%; tỷ lệ tốc công của bản thân và đồng minh tăng lên 15%.