Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Nâng Cao Nhuệ Khí

13/02/2023

Nâng Cao Nhuệ Khí
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận, mỗi 1 binh đoàn cung binh tồn tại của phe ta, Bạo kích của Từ Thịnh sẽ tăng 5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi khi có một đội binh lính phe ta sống sót, bạo thương của Từ Thịnh tăng 3%.

[Tinh thông]

Mỗi khi có một đội binh lính phe ta sống sót, bạo thương của Từ Thịnh tăng 6%.

[Đại soái]

Mỗi khi có một đội binh lính phe ta sống sót, bạo thương của Từ Thịnh tăng 9%.