Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mưu Hổ Chi Lược

13/02/2023

Mưu Hổ Chi Lược
Nội tại
Tăng binh | Tăng ích
Trong trận chiến, với mỗi trung đoàn cung thủ sống sót, tỷ lệ miễn thương của Gia Cát Cẩn sẽ tăng thêm 6.5%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Tỷ lệ miễn sát thương của đội cung binh phe ta tăng 7.5%.

[Tinh thông]

Tỷ lệ miễn sát thương của đội cung binh phe ta tăng 15%.

[Đại soái]

Tỷ lệ miễn sát thương của đội cung binh phe ta tăng 20%.