Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mãnh Nhuệ Quán Thế

02/02/2023

Mãnh Nhuệ Quán Thế
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận chiến, Tốc công của Tôn Sách sẽ tăng thêm 6.5% với mỗi đội bộ binh phe ta tham chiến.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Sau Khai chiến, tỷ lệ Bạo kích của Tôn Sách tăng thêm 22%, kéo dài trong 20 giây.
Khai chiến: Khi bắt đầu mỗi trận.

[Tinh thông]

Sau Khai chiến, tỷ lệ Bạo kích của Tôn Sách tăng thêm 44%, kéo dài trong 20 giây.

[Đại soái]

Sau Khai chiến, tỷ lệ Bạo kích của Tôn Sách tăng thêm 66%, kéo dài trong 20 giây.