Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mã Viễn Kích

11/01/2023

Mã Viễn Kích
Tuyệt kỹ
ST đơn | Khống chế | Tăng ích
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 18s
Mã Siêu tung vó ngựa xông đến kẻ địch đã chọn và gây sát thương bằng 1000% Công; kỹ năng này có thể chọn mục tiêu ở cự ly khá xa.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Mỗi lớp Chiến ý mà Mã Siêu sở hữu giúp tăng sát thương kỹ năng này gây ra thêm 25%.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.

Tướng

Khi kỹ năng này gây sát thương sẽ bồi thêm một lớp Sương giá lên nạn nhân, còn Mã Siêu thì được nhận 1 lớp Chiến ý.
Khi Khai chiến Mã Siêu tự động tung Tuyệt kỹ lao thẳng đến tướng địch xa nhất phía đối diện.
Sương giá: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị giảm 15% Tốc công và Tốc chạy trong 10 giây; cộng dồn lên đến 3 lớp. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Đóng băng trong 5 giây và loại bỏ trạng thái Sương giá.
Đóng băng: Khiến mục tiêu không thể tấn công, di chuyển và tung kỹ năng trong 5 giây.
Khai chiến: Khi bắt đầu mỗi trận.

Tướng

Cự ly tung kỹ năng này được tăng đáng kể, đồng thời sát thương gây ra tăng lên 1200% Công.

Tướng

Mỗi khi có tướng địch bị hạ, Mã Siêu sẽ nhận được 1 lớp Chiến ý, ngoài ra sát thương từ kỹ năng này lên các kẻ địch đang bị Khống chế sẽ tăng thêm 50%.
Khống chế: Chịu một trong các trạng thái sau: không thể tấn công, không thể tung kỹ năng, không thể di chuyển.