Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mã Uy

09/01/2023

Mã Uy
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận chiến Mã Vân Lộc được tăng 5% Bạo kích theo mỗi binh đoàn kỵ binh ra trận.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Sau mỗi 10 giây, Mã Vân Lộc được tawgn 2.25% Bạo kích; hiệu ứng cộng dồn vô hạn cho đến hết trận chiến.

[Tinh thông]

Sau mỗi 10 giây, Mã Vân Lộc được tawgn 4.5% Bạo kích; hiệu ứng cộng dồn vô hạn cho đến hết trận chiến.

[Đại soái]

Sau mỗi 10 giây, Mã Vân Lộc được tawgn 6.75% Bạo kích; hiệu ứng cộng dồn vô hạn cho đến hết trận chiến.