Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Mã Nộ

09/01/2023

Mã Nộ
Nội tại
Tăng ích
Khi Mã Vân Lộc có bùa lợi Chiến ý, lúc tung Tuyệt kỹ sẽ nhận thêm 5% tỷ lệ tung thêm, đồng thời tăng Bạo kích của kỹ năng lên 10%.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Với mỗi lớp bùa lợi Chiến ý mà Mã Vân Lộc đang có, tổng sát thương gây ra bởi Tuyệt kỹ tăng 7.5%.

[Tinh thông]

Với mỗi lớp bùa lợi Chiến ý mà Mã Vân Lộc đang có, tổng sát thương gây ra bởi Tuyệt kỹ tăng  15%.

[Đại soái]

Với mỗi lớp bùa lợi Chiến ý mà Mã Vân Lộc đang có, tổng sát thương gây ra bởi Tuyệt kỹ tăng 22.5%.