Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Lưu Tinh Đình

31/01/2023

Lưu Tinh Đình
Tuyệt kỹ
ST vùng | Tăng ích
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 17s
Tả Từ triệu hồi Chu Tước tấn công về trước, trên đường đi Chu Tước sẽ gây sát thương cho kẻ địch bằng 800% công của Tả Từ.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Đồng thời Tả Từ sẽ điều khiển Năng lượng tinh tú gây cho 4 địch ngẫu nhiên sát thương bằng 300% công của Tả Từ.

Tướng

Trong vòng 3 giây sau khi tướng địch bị Chu Tước tấn công, bị thêm sát thương của Năng lượng tinh tú, thì mỗi lần Năng lượng tinh tú sẽ gây thêm sát thương bằng 5% máu tối đa.

Tướng

Sát thương gây ra bởi Chu Tước tăng đến 1000% công của Tả Từ; sát thương gây ra bởi Năng lượng tinh tú tăng đến 400% công của Tả Từ; sát thương thêm gây ra bởi Năng lượng tinh tú tăng đến 7% máu tối đa.

Tướng

Khi Tả Từ tung Tuyệt kỹ, sẽ hiện ra Tinh tượng theo tình hình trong trận, Tinh tượng khác nhau sẽ tăng thuộc tính khác nhau cho tướng phe ta, Tinh tượng kéo dài 20 giây, có thể cùng lúc thi triển nhiều Tinh tượng.
Khi tướng còn sống của phe ta ít hơn địch, thi triển Huyền Vũ tinh tượng, giúp Đỡ đòn của tướng phe ta tăng 20%, miễn thương tăng 10%;
Khi tướng còn sống của phe ta không ít hơn địch, thi triển Bạch Hổ tinh tượng, giúp Bạo kích của tướng phe ta tăng 20%, Bạo thương tăng 10%;
Khi phe ta có tướng máu thấp hơn 50%, thi triển Thanh Long tinh tượng, giúp Hút máu của tướng phe ta tăng 10%;
Khi phe ta có tướng máu không thấp hơn 50%, thi triển Chu Tước tinh tượng, giúp Phản kích của tướng phe ta tăng 10%.