Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Long Đảm

09/01/2023

Long Đảm
Nội tại
Tăng ích
Sau khi tung Tuyệt kỹ, Triệu Vân được tăng 30% Miễn thương; hiệu ứng kéo dài 5 giây.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Triệu Vân đang có tối thiểu 3 lớp bùa lợi Hồn tướng, thời gian hiệu lực của hiệu ứng Miễn thương tăng lên 10 giây.
Hồn tướng: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.

[Tinh thông]

Mọi sát thương từ Triệu Vân lên những kẻ địch đang chịu bùa hại Đóng băng sẽ được tăng 50%.

[Đại soái]

Khi Triệu Vân đang có tối thiểu 3 lớp bùa lợi Hồn tướng, thời gian hiệu lực của hiệu ứng Miễn thương tăng lên 15 giây.