Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Long Chấn

09/01/2023

Long Chấn
Nội tại
Tăng ích
Khi Triệu Vân hạ tướng địch bằng Tuyệt kỹ, mỗi lớp bùa lợi Hồn tướng đang có sẽ giúp anh giảm thời gian hồi chiêu này đi 30% giây
Hồn tướng: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Triệu Vân đang có tối thiểu 3 lớp bùa lợi Hồn tướng, sát thương Tuyệt kỹ gây ra lên tướng địch tăng 30%.

[Tinh thông]

Khi Triệu Vân đang có tối thiểu 3 lớp bùa lợi Hồn tướng, thời gian hồi của tất cả chiêu được giảm 7.5%.

[Đại soái]

Khi Triệu Vân đang có 5 lớp bùa lợi Hồn tướng, tỷ lệ Bạo kỹ của các kỹ năng được tăng 60%.