Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Lãnh Khốc

11/01/2023

Lãnh Khốc
Nội tại
Tăng ích | Điều trị
Khi Tuyệt kỹ hạ được tướng địch sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu còn lại của Tuyệt kỹ đi 25%.
Với mỗi lớp Chiến ý mà Mã Siêu sở hữu sẽ giúp giảm thời gian hồi chiêu còn lại của Tuyệt kỹ thêm 10%.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Tỷ lệ giảm thời gian hồi chiêu còn lại theo lớp Chiến ý được tăng lên 20%.

[Tinh thông]

Khi Mã Siêu tung Tuyệt kỹ hạ tướng địch sẽ được hồi thêm 30% máu tối đa.

[Đại soái]

Khi Mã Siêu tung Tuyệt kỹ hạ tướng địch sẽ được hồi thêm 9% máu tối đa theo mỗi lớp Chiến ý đang sở hữu.