Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Kiêu Mã Cước

29/12/2022

Kiêu Mã Cước
Đấu kỹ
ST vùng | Khống chế
Thời gian hồi: 13s
Mã Vân Lộc tung chưởng quanh bản thân 7 mét, gây sát thương 270% chỉ số Công, và tự cộng dồn cho bản thân 1 lớp bùa lợi Chiến ý.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi Đấu kỹ sát thương trúng kẻ địch lúc Mã Vân Lộc đang có bùa lợi Chiến ý, cô sẽ gây thêm 1 lớp bùa hại Sương giá lên các bạn nhận.
Sương giá: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị giảm 15% Tốc công và Tốc chạy trong 10 giây; cộng dồn lên đến 3 lớp. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Đóng băng trong 5 giây và loại bỏ trạng thái Sương giá.
Đóng băng: Khiến mục tiêu không thể tấn công, di chuyển và tung kỹ năng trong 5 giây.

[Tinh thông]

Khi Đấu kỹ sát thương trúng kẻ địch lúc Mã Vân Lộc đang có 3 bùa lợi Chiến ý, cô sẽ gây thêm 2 lớp bùa hại Sương giá lên các bạn nhận.

[Đại soái]

Khi Đấu kỹ sát thương trúng kẻ địch lúc Mã Vân Lộc đang có 5 bùa lợi Chiến ý, cô sẽ gây thêm 3 lớp bùa hại Sương giá lên các nạn nhân.