Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Khuyến Khích

13/02/2023

Khuyến Khích
Nội tại
Tăng ích
Khi máu hiện tại của Chu Thương dưới 40%, tỷ lệ bạo kích tăng 30%.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi máu hiện tại của Chu Thương dưới 50%, tỷ lệ bạo kích tăng 30%.

[Tinh thông]

Khi máu hiện tại của Chu Thương dưới 65%, tỷ lệ bạo kích tăng 30%.

[Đại soái]

Khi máu hiện tại của Chu Thương dưới 80%, tỷ lệ bạo kích tăng 30%.