Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Khủng Kỵ

11/01/2023

Khủng Kỵ
Nội tại
Tăng ích | Binh đoàn
Trong trận chiến, Mã Siêu được tăng 5% Bạo kích theo mỗi kỵ binh đoàn ra trận.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi 10 giây, Bạo thương được tăng 2.25%; hiệu ứng cộng dồn vô hạn đến hết trận.

[Tinh thông]

Mỗi 10 giây, Bạo thương được tăng 4.5%; hiệu ứng cộng dồn vô hạn đến hết trận.

[Đại soái]

Mỗi 10 giây, Bạo thương được tăng 6.75%; hiệu ứng cộng dồn vô hạn đến hết trận.