Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Khẳng Khái

09/02/2023

Khẳng Khái
Tuyệt kỹ
Lá chắn | Điều trị
Hiệu ứng kỹ năng
Thời gian hồi: 18s
Lỗ Túc thoăn thoắt biến hình, rồng bay phượng múa, biến hình chiếc khiên bằng mực và ngẫu nhiên cung cấp khiên cho một tướng của phe mình. Giá trị chiếc khiên tương đương với 200% sức tấn công của Lỗ Túc và tiếp tục hồi máu cho mục tiêu trong 8 giây, trong mỗi giây sẽ khôi phục lượng máu tương đương với 20% sức tấn công của Lỗ Túc.
Hiệu ứng tăng sao
Tướng

Sau khi thi triển kỹ năng này, nó ngay lập tức hồi máu cho mục tiêu và phục hồi máu của mục tiêu bằng 100% sức tấn công của Lỗ Túc.

Tướng

Trong thời gian hồi máu liên tục của kỹ năng này, tỷ lệ bạo kích của các tướng được hồi máu liên tục tăng thêm 20%.

Tướng

Giá trị chắn của lá chắn được thêm vào bởi kỹ năng này được tăng lên 220% sức tấn công của Lỗ Túc; khi kỹ năng được thi triển thì lập tức tiến hành hồi máu, tăng lên đến 120% sức tấn công của Lỗ Túc; lượng hồi máu liên tục của kỹ năng này tăng lên 25%.

Tướng

Sau khi thi triển kỹ năng này, hiệu ứng của kỹ năng này cũng sẽ có tác dụng lên một tướng khác của phe mình đang có lượng máu thấp nhất hiện tại ngoài mục tiêu.