Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Hồi Mã Thương

09/01/2023

Hồi Mã Thương
Nội tại
Điều trị
Khi bùa hại Sương giá của Mã Vân Lộc kích hoạt Đóng băng, cô được hồi ngay 10% máu tối đa.
Sương giá: Mỗi lớp bùa hại này khiến mục tiêu bị giảm 15% Tốc công và Tốc chạy trong 10 giây; cộng dồn lên đến 3 lớp. Khi đạt ngưỡng tối đa sẽ gây Đóng băng trong 5 giây và loại bỏ trạng thái Sương giá.
Đóng băng: Khiến mục tiêu không thể tấn công, di chuyển và tung kỹ năng trong 5 giây.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý Mã Vân Lộc đang có sẽ giúp tổng hiệu ứng phục hồi của kỹ năng này tăng lên 5%.
Chiến ý: Mỗi lớp bùa lợi này giúp tăng 8% Bội thương và Miễn thương, tối đa cộng dồn 5 lần; trạng thái này có thể bị Giải bùa.

[Tinh thông]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý Mã Vân Lộc đang có sẽ giúp tổng hiệu ứng phục hồi của kỹ năng này tăng lên 10%.

[Đại soái]

Mỗi lớp bùa lợi Chiến ý Mã Vân Lộc đang có sẽ giúp tổng hiệu ứng phục hồi của kỹ năng này tăng lên 15%.