Cấu hình tối thiểu Cấu hình đề nghị
Cấu hình Android tối thiểu: - Chip: Qualcomm Snapdragon 625, MediaTek MT6765, HiSilicon Kirin 659 trở lên. - RAM: 3 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS tối thiểu: - iPhone 6s - Phiên bản: iOS 8 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình Android đề nghị: - Chip: Qualcomm Snapdragon 835, MediaTek Dimensity 820, HiSilicon Kirin 820 hoặc trở lên. - RAM: 4-8 GB - Phiên bản Android: Không yêu cầu - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB Cấu hình iOS đề nghị: - iPhone X - Phiên bản: iOS 11.4 - Dung lượng bộ nhớ trống: 3 GB

Hoằng Viện

13/02/2023

Hoằng Viện
Nội tại
Tăng binh
Khi Gia Cát Cẩn hạ gục một tướng địch, Tốc công của binh đoàn phe ta gần kề tăng 50%, duy trì trong 10 giây.
Lĩnh ngộ
[Thành thục]

Khi hạ gục một tướng địch, Gia Cát Cẩn sẽ tăng tỷ lệ tăng sát thương của phe ta ở gần thêm 10%, trong 10 giây.

[Tinh thông]

Khi hạ gục một tướng địch, Gia Cát Cẩn sẽ tăng tỷ lệ tăng sát thương của phe ta ở gần thêm 20%, trong 10 giây.

[Đại soái]

Khi hạ gục một tướng địch, Gia Cát Cẩn sẽ tăng tỷ lệ tăng sát thương của phe ta ở gần thêm 30%, trong 10 giây.